SPPd0021 První verze povinné stati

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Libor Musil, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Vypracovat koncepci akademické stati ke klíčovému konceptu disertace
Výstupy z učení
Schopnost koncipovat akademickou stať ke klíčovému konceptu disertace; koncepce povinné akademické stati ke klíčovému konceptu disertace (viz SPP010); koncepce kapitoly disertace o teoriích klíčového konceptu disertace
Osnova
 • aplikační a teoretický problém; výzkumná otázka o relevantních teoriích předmětu disertačního zkoumání; konceptualizace výzkumné otázky, která umožňuje komparovat a typologicky uspořádat relevantní teorie předmětu disertačního zkoumání; metodika zkoumání relevantních teorií předmětu disertačního zkoumání; koncepce interpretace zjištění o relevantních teoriích předmětu disertačního zkoumání; koncepce zodpovězení výzkumné otázky o relevantních teoriích předmětu disertačního zkoumání
Literatura
  doporučená literatura
 • GOPNIK, A., MELTZOFF, A. (1997) Words, Thoughts, and Theories. Cambridge: MIT Press.
 • FLOWER, L. (1989) Cognition, Context, and Theory Building. In: College Composition and Communication. 40(3):282-311. National Council of Teachers of English.
 • ABEND, G. 2008. The Meaning of Theory. Sociological Theory. 26(2), 173-199.
 • SCHUTT, R. K. (2009) Investigating the Social World. Thousand Oaks, California: Pine Forge Press.
 • HALVORSON, H. (2012) What Scientific Theories Could Not Be. In: Philosophy of Science. 79(2):183-206; The University of Chicago Press.
 • WACKER, J. (1998) A definition of theory: research guidelines for different theory-building research methods in operations management. Journal of Operations Management, 16, 361-385.
Výukové metody
zkoumání teorií; samostudium; výklad a konzultace učitele předmětu k jednotlivým krokům přípravy koncepce akademické stati ke klíčovému konceptu disertace (viz výše osnova); recenze koncepce akademické stati ke klíčovému konceptu disertace od jiného studenta téhož předmětu
Metody hodnocení
zpětná vazba učitele předmětu k jednotlivým krokům přípravy koncepce akademické stati ke klíčovému konceptu disertace (viz výše osnova)
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2023/SPPd0021