SPPd0024 Seminář k aktuálnímu tématu

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
4/0/0. 12 kr. (od 3 krok 3 kred). Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Libor Musil, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
Je doporučeno výběr zahraniční přednášky či semináře předjednat ze školitelem na začátku semestru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Získat a využít inspiraci k pojetí, metodice a argumentaci disertace účastí na přednáškách zahraničních profesorů.
Výstupy z učení
Písemná reflexe inspirace k pojetí, metodice a argumentaci disertace získaná účastí na přednáškách zahraničních profesorů.
Osnova
  • Účast na přednáškách hostujících profesorů; vypracování písemná reflexe inspirace k pojetí, metodice a argumentaci disertace získaná účastí na přednáškách zahraničních profesorů.
Výukové metody
Účast na přednáškách zahraničních profesorů a v diskusi k nim; konzultace a diskuse se školitelem; samostudium; psaní reflexe nad inspirací k pojetí, metodice a argumentaci disertace získaná účastí na přednáškách zahraničních profesorů.
Metody hodnocení
Po diskusi se supervizorem předložení písemná reflexe inspirace k pojetí, metodice a argumentaci disertace získaná účastí na přednáškách zahraničních profesorů.
Informace učitele
The department may give preference in a selected lecture or seminar.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2023/SPPd0024