SPPd0024 Seminář k aktuálnímu tématu

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
6/0/0. 6 kr. (od 3 krok 3 kred). Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Libor Musil, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Získat a využít inspiraci k pojetí, metodice a argumentaci disertace účastí na přednáškách hostujících profesorů
Výstupy z učení
Písemná reflexe inspirace k pojetí, metodice a argumentaci disertace získaná účastí na přednáškách zahraničních profesorů
Osnova
  • Účast na přednáškách hostujících profesorů; vypracování písemná reflexe inspirace k pojetí, metodice a argumentaci disertace získaná účastí na přednáškách hostujících profesorů
Výukové metody
účast na přednáškách hostujících profesorů a v diskusi k nim; konzultace a diskuse se školitelem; samostudium; psaní reflexe nad inspirací k pojetí, metodice a argumentaci disertace získaná účastí na přednáškách hostujících profesorů
Metody hodnocení
po diskusi se supervizorem předložení písemná reflexe inspirace k pojetí, metodice a argumentaci disertace získaná účastí na přednáškách hostujících profesorů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.