SPPd0027 Participace na výuce

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
0/1/0. 20 kr. (od 5 krok 1 kred). Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Libor Musil, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Gabriela Vaceková, PhD. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Získání zkušenosti s výukou teorií a odborných dovedností a s interakcemi se studenty v roli učitele
Výstupy z učení
Zkušenosti s výukou teorií a odborných dovedností; zkušenost s interakcemi se studenty v roli učitele; zkušenost s účastí na zdokonalování výuky a změnách ve výuce; přínos výuce ve vzdělávacích programech katedry
Osnova
  • Dohoda o rozsahu a obsahu účasti na výuce mezi studentem, školitelem, garantem vzdělávacího programu a vedoucím katedry; příprava na výuku; výuka
Výukové metody
vedení učitelem daného předmětu (v případě asistování při výuce v předmětech, tj. při četbě a posuzování studentských prací nebo testů, při účasti na přípravě dokumentů k výuce nebo učebních textů, se souhlasem oborové rady při dílčím zapojení do přednáškové činnosti) nebo školitelem (v případě vedení nebo oponování bakalářských prací)
Metody hodnocení
Zpětná vazba učitele předmětu (v případě asistování při výuce v předmětech) nebo školitele (v případě vedení nebo oponování bakalářských prací)
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2023/SPPd0027