SPR158 Teorie a metody sociální práce - seminář

Fakulta sociálních studií
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 16:00–17:40 U53
Předpoklady
NOW ( SPR103 Teorie a metody SPSP ) && ! NOWANY ( SPR157 Theories and Methods of SW )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 18/15, pouze zareg.: 2/15
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kursu je dovednost studentů vést rozhovor s klientem, posoudit jeho sociální situaci a zvolit vhodný způsob sociální intervence. Studenti rovněž umí vhodně aplikovat způsoby práce s jednotlivcem, se skupinou, rodinou a komunitou.
Osnova
 • Psychodynamický přístup • Psychosociální přístup • Přístup orientovaný na úkoly • Sociálně-psychologické a komunikační modely • Humanistické a existenciální teorie (realitní terapie) • Krizová intervence • Sociální práce se skupinou • Kognitivní a behaviorální teorie • Model růstu V. Satirové (SP s rodinou) • Komunitní sociální práce • Antiopresivní přístupy • Ekologická perspektiva
Literatura
  povinná literatura
 • NAVRÁTIL, Pavel, Monika PUNOVÁ, Pavel BAJER a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Reflexivní posouzení v sociální práci s rodinami. 1. vyd. Brno: MUNI PRESS, 2014. 379 s. Sociální práce. ISBN 978-80-210-7504-7. info
 • MATOUŠEK, Oldřich. Základy sociální práce. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 309 s. ISBN 8071784737. info
  doporučená literatura
 • ŠPILÁČKOVÁ, Marie a Eva NEDOMOVÁ. Úkolově orientovaný přístup v sociální práci. Vyd. 1. Praha: Portál, 2014. 183 s. ISBN 9788026207269. info
 • SATIR, Virginia. Model růstu : za hranice rodinné terapie. Brno: Cesta, 2005. 303 s. ISBN 8072950711. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Romové v české společnosti. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 223 s. ISBN 8071787418. info
 • Krizová intervence. Edited by Daniela Vodáčková. 1. vyd. Praha: Portál, 2002. 543 s. ISBN 80-7178-696-9. info
 • GLASSER, William. Terapie realitou :o uspokojování potřeb a nalézání skutečného vztahu k realitě. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 191 s. ISBN 80-7178-493-1. info
 • MOŽNÝ, Petr a Ján PRAŠKO. Kognitivně-behaviorální terapie : úvod do teorie a praxe. Vyd. 1. V Praze: Triton, 1999. 304 s. ISBN 8072540386. info
 • ÚLEHLA, Ivan. Umění pomáhat :učebnice metod sociální praxe. Vyd. 2., v Sociologickém na. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. 128 s. ISBN 80-85850-69-9. info
 • WOODS, Mary E. a Florence HOLLIS. Casework : a psychosocial therapy. 4th ed. New York: McGraw-Hill Publishing Company, 1990. xv, 542. ISBN 007557294X. info
 • ROGERS, Carl. Carl Rogers on Encounter Groups. 1970. vyd. New York: Harper & Row, Publishers, 1970. 172 s. info
 • BIESTEK, Felix P. The casework relationship. Chicago: Loyola university press, 1957. ix, 149 s. info
Výukové metody
teoretická příprava • prezentace • čtení • skupinové diskuse • skupinové projekty • nácvik
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.