SPR216 Práce s klientem v manželské a rodinné poradně

Fakulta sociálních studií
podzim 2017
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Tomáš Novák (přednášející)
Mgr. Hana Kotolová, DiS. (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 17:00–18:30 U36
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 17 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 6/17, pouze zareg.: 0/17
Mateřské obory
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti se seznámí s problematikou řešenou v manželské a rodinné poradně. Na základě rozboru reálných případů poznávají základní zásady laického i odborného poradenství v rámci jednotlivých oblastí výše uvedeného poradenství. V první části lekce jsou rozebírány aktuální problémy byť v pozměněné osobnostní identitě. Ve druhé části jsou k rozboru diskusí použity dopisy klientů. Opět identifikačně pozměněné.
Cílem kurzu je poznat styl myšlení manželského poradce a zásady jeho intervence.
Výstupy z učení
Na konci tohoto předmětu budou studenti schopni:
aplikovat styl myšlení manželského poradce a zásady jeho intervence;
Osnova
 • Osnova kurzu - modelově pro 12 lekcí
 • 1. - 2. lekce: Zásady laického poradenství. Rozdíl mezi laickým a stávajícím odborným poradenstvím.
 • 3. - 5. lekce: Základní problémy předmanželské – adaptace, mýty o manželství, sladění představ, nepsaná partnerská smlouva, typy lásky.
 • 6. - 10. lekce: Manželský konflikt – nevěra, žárlivost, zásahy druhých lidí, obtíže sladění dvou kariér, alkohol atd. Sem řadíme i bezdětnost a velmi stručně i její řešení formou náhradní rodinné péče.
 • 11. - 12. lekce: Předrozvodová a rozvodová problematika, dopad rozvodu na děti, trauma zavrženého rodiče.
Literatura
 • NOVÁK, Tomáš a Hana DRINOCKÁ. Partnerské a rodinné poradenství : práce s klienty. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 198 s. ISBN 8024715260. info
 • GABRIEL, Zbyněk a Tomáš NOVÁK. Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. 144 s. ISBN 9788024717883. info
 • HARGAŠOVÁ, Marta a Tomáš NOVÁK. Předmanželské poradenství. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 144 s. ISBN 9788024717302. info
 • KRATOCHVÍL, Stanislav. Manželská terapie. 4., rozš. vyd., V nakl. Por. Praha: Portál, 2005. 255 s. ISBN 8073670488. info
 • NOVÁK, Tomáš. Manželské a rodinné poradenství. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 108 s. ISBN 8024713160. info
 • NOVÁK, Tomáš a Bohumila PRŮCHOVÁ. Předrozvodové a rozvodové poradenství. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 144 s. ISBN 9788024714493. info
Výukové metody
Diskuse ve skupině doplněná přehráváním rolí, aplikace postupu tzv.Bálintovské skupiny naa prezentovaný problém
Metody hodnocení
Student napíše esej, která je na konci kurzu předmětem diskuse s vyučujícím.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019.