EN

FSS:SPR218 Nestátní neziskový sektor - Informace o předmětu

SPR218 Nestátní neziskový sektor

Fakulta sociálních studií
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Jakub Pejcal (cvičící)
Garance
PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 8:00–9:40 U32
Předpoklady
Předmět je určen pro studenty bakalářského studia oboru Sociální politika a sociální práce. Zapisovat si ho také mohou studenti oboru Veřejná politika.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 8 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 11/8, pouze zareg.: 0/8
Mateřské obory
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s odlišnostmi ve fungování organizací neziskového sektoru v porovnání s organizacemi tržního sektoru, které pracují na ziskovém principu. Předmět klade důraz na takovou orientaci v uvedené problematice, která studentům umožní komplexně poznat a vysvětlit souvislosti ve fungování neziskového sektoru a zhodnotit klady a zápory v realizaci poslání a cílů reálně existující neziskové organizace.
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu by měl/a být posluchač/posluchačka schopen/na:
použít získané poznatky v praxi neziskové organizace působící v sociální oblasti, zvláště pak při sepsání projektové žádosti.
vysvětlit principy chování a funkce neziskové organizace
vysvětlit základní principy a problémy teoretických přístupů k neziskovému sektoru
založit neziskovou organizaci či sociální podnik
Osnova
 • Teatický plán přednášek:
 • 1.Základní informace o kurzu. Vymezení funkcí neziskového sektoru v národním hospodářství. Různé přístupy k vymezení neziskového sektoru.
 • 2.Historie neziskového sektoru. NNO v ekonomických teoriích.
 • 3.NNO v mezinárodním srovnání. Ekonomické ukazatele, zaměstnanost, regionální vzorce neziskového sektoru.
 • 4.Poslání, cíle, funkce a činnosti NNO. Spolky - legislativa, ekonomické charakteristiky, perspektivy.
 • 5.Nadace a nadační fondy - legislativa, funkce v neziskovém sektoru, ekonomické charakteristiky, perspektivy.
 • 6.Ústavy, obecně prospěšné společnosti a církevní právnické osoby - legislativa, funkce v neziskovém sektoru, ekonomické charakteristiky, perspektivy.
 • 7.Financování neziskových organizací. Státní dotační politika.
 • 8.Fundraising. Příprava projektů.
 • 9.Financování NNO.
 • 10.Řízení, marketing, komunikace a PR pro NNO. Strategické plánování v NNO.
 • 11.Účetnictví, zdanění, audit, kalkulace pro NNO.
 • 12. Společenská odpovědnost firem.
 • 13.Ekonomický rozměr dobrovolné práce. Sociální podnikání, sociální inovace.
Literatura
  povinná literatura
 • HYÁNEK, Vladimír. Neziskové organizace: teorie a mýty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 132 s. ISBN 978-80-210-5651-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5651-2011. info
 • Definice neziskového sektoru : sborník příspěvků z internetové diskuse CVNS. Edited by Simona Škarabelová. Brno: Centrum pro výzkum neziskového sektoru, 2005. 52 s. ISBN 8023940570. info
  doporučená literatura
 • Managing the non-profit organization : practices and principles (Orig.) : Řízení neziskových organizací : praxe a principy. info
 • HYÁNEK, Vladimír, Zuzana PROUZOVÁ a Simona ŠKARABELOVÁ. Neziskové organizace ve veřejných službách. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 292 s. ISBN 978-80-210-4423-4. info
 • ANHEIER, Helmut K. a Regina A. LIST. A dictionary of civil society, philanthropy and the non-profit sector. 1st ed. London: Routledge, 2005. xxii, 306. ISBN 1857431669. info
 • BRAY, Ilona M. Effective fundraising for nonprofits : real-world strategies that work. 1st ed. Berkeley, CA: NOLO, 2005. 1 sv. ISBN 1413300944. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona. Když se řekne nezisková organizace. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 130 s. Příručka. ISBN 80-210-3031-3. info
 • ANHEIER, Helmut K. a Jeremy KENDALL. Third sector policy at the crossroads : an international non-profit analysis. New York :.: Routledge, 2001. x, 257. ISBN 0415213134. info
Výukové metody
Přednášky, skupinové diskuse, čtení
Metody hodnocení
Ústní obhajoba seminární práce - žádos o grant organizace působící v oblasti sociálních služeb. Písemný test znalostí.
Informace učitele
Na přednáškách se spolu s garantkou podílí ostatní členové Centra pro výzkum neziskového sektoru z ESF MU, vč. doktorandů.
In lectures are active colleaques from Centre for Nonprofit Sector Research at Faculty of Economiecs and Administration, Masaryk University.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2018/SPR218