EN

FSS:SPR472 Kariérogvé poradenství - Informace o předmětu

SPR472 Kariérové poradenství

Fakulta sociálních studií
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 12:00–13:40 P24
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 20/20, pouze zareg.: 2/20
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem kurzu je poskytnout orientaci v teoriích a modelech kariérového poradenství s důrazem na systémovou teorii a sociální konstruktivismus, posílit schopnost studentů kriticky zhodnotit tyto teorie a modely a vztáhnout je k pozici kariérového poradce v měnící se společnosti. Součástí kurzu je nácvik vybraných technik a příslušných dovedností kariérového poradce. Absolvent/ka kurzu by se měl/a orientovat v oblasti základních teorií a modelů kariérového poradenství, měl/a by být schopen/a aplikovat vybrané přístupy vyplývající z těchto teorií v praxi včetně sestavení plánu kariérního rozvoje a reflektovat postupy kariérového poradenství a vlastních kompetencí a limitů v této oblasti.
Výstupy z učení
Absolvent/ka kurzu by se měl/a orientovat v oblasti základních teorií a modelů kariérového poradenství, měl/a by být schopen/a aplikovat vybrané přístupy vyplývající z těchto teorií v praxi včetně sestavení plánu kariérního rozvoje a reflektovat postupy kariérového poradenství a vlastních kompetencí a limitů v této oblasti.
Osnova
 • Úvod do kariérového poradenství - historie, charakteristika a trendy, charakteristika, úloha poradce, oblasti kariérového poradenství
 • Teorie kariérového rozhodování a rozvoje: teorie zaměřené na obsah (Parsons, Holland, Brown), teorie zaměřené na proces (Ginzberg, Super), teorie zaměřené na obsah i proces (Roeová, Krumboltz, Lent, Brown, Hackett)
 • Konstruktivistický přístup a širší vymezení (Peavy, Amundson)
 • Komunikace: aktivní a společenské naslouchání, verbální a neverbální komunikace, techniky aktivního naslouchání, zpětná vazba
 • Vedení poradenského rozhovoru a jeho fáze, vybrané techniky
 • Assessment centrum v kariérovém poradenství
Literatura
 • BELZ, Horst a Marco SIEGRIST. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení : východiska, metody, cvičení a hry. Translated by Dana Lisá. Vyd. 2. Praha: Portál, 2011. 375 s. ISBN 9788073679309. info
 • STROSS, Rudolf. Umění změny : po malých krocích k velkým změnám v profesním i osobním životě. Translated by Petr Patočka. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011. 310 s. ISBN 9788026200284. info
 • EVANGELU, Jaroslava Ester. Diagnostické metody v personalistice. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 176 s. ISBN 9788024726076. info
 • BUZAN, Tony. Mentální mapování. Translated by Jiří Foltýn. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 165 s. ISBN 9788073672003. info
 • BARRETT, James a Geoffrey WILLIAMS. Testy vašich schopností. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 242 s. ISBN 8024715066. info
 • HRONÍK, František. Poznejte své zaměstnance : vše o Assessment Centre. 2. vyd. Brno: ERA, 2005. xii, 370. ISBN 8073660202. info
Výukové metody
přednášky, četba povinné literatury, diskuse, praktický nácvik dovedností poradce
Metody hodnocení
průběžně zadávané písemné úkoly, zpětná vazba při hraní rolí, závěrečný test znalostí a esej
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2019/SPR472