SPR474 Působení na sociální prostředí klienta

Fakulta sociálních studií
podzim 2016
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Roman Baláž, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Libor Musil, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 13:30–15:00 U43
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Získat znalosti a dovednosti potřebné pro analýzu sociálního prostředí klienta a nastavení vhodné akce pro působení na relevantní subjekty v sociálním prostředí klienta.
Osnova
 • - Pojmy sociálního prostředí jako životního prostoru klienta; - Problematika přiměřenosti požadavků sociálního prostředí klienta; - Pojmy a nástroje teorie sítí; - Strategie působení sociálního pracovníka na relevantní subjekty v sociálním prostředí klienta. Poslední teoretický blok a jeho tematické oddíly přesahují do aplikační roviny.
Literatura
 • MUSIL, Libor. Interakce. In Matoušek O. a kol.. Encyklopedie sociální práce. první. Praha: Portál s.r.o., 2013. s. 217-219, 3 s. 2110. ISBN 978-80-262-0366-7. info
 • KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. Translated by Martin Machek - Tomáš Juppa. 14. vyd. Praha: Grada, 2013. 814 s. ISBN 9788024741505. info
 • GOJOVÁ, Alice a Libor MUSIL. Práce se sítěmi podpory. In Matoušek O. a kol.. Encyklopedie sociální práce. první. Praha: Portál s.r.o., 2013. s. 316-319, 4 s. 2110. ISBN 978-80-262-0366-7. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Reflexivní praxe. In Matoušek, O.. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. s. 133-138, 6 s. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7. Odkaz na vydavatele info
 • MUSIL, Libor. Sociální akce. In Matoušek O. a kol.. Encyklopedie sociální práce. první. Praha: Portál s.r.o., 2013. s. 324-326, 3 s. 2110. ISBN 978-80-262-0366-7. info
 • MUSIL, Libor. Sociální prostředí. In Matoušek O. a kol. Encyklopedie sociální práce. první. Praha: Portál s.r.o., 2013. s. 213-215, 3 s. 2110. ISBN 978-80-262-0366-7. info
 • BORG, James. Umění přesvědčivé komunikace : jak ovlivňovat názory, postoje a činy druhých. Translated by Radek Blaheta. 3., rozš. vyd. Praha: Grada, 2013. 236 s. ISBN 9788024748214. info
 • ŠEDIVÝ, Marek a Olga MEDLÍKOVÁ. Public relations, fundraising a lobbing pro neziskové organizace. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2012. 138 s. ISBN 9788024740409. info
 • BEDNÁŘ, V. Mediální komunikace pro management. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 153 s. ISBN 978-80-247-3629-7. info
 • VYSEKALOVÁ, Jitka a Jiří MIKEŠ. Image a firemní identita. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 190 s. ISBN 9788024727905. info
 • KELLER, Jan. Nejistota a důvěra, aneb, K čemu je modernitě dobrá tradice. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009. 173 s. ISBN 9788074190025. info
 • JANOUŠKOVÁ, Klára. Metodické a koordinační dovednosti v sociálních službách. Ostrava: MPSV ČR, 2007. 350 s. ISBN 978-80-7368-229-3. info
Výukové metody
Přednášky a semináře
Metody hodnocení
Přibližně v polovině kurzu absolvují studenti test ze základních koncetů a pojmů. Na konci kurzu budou studenti ve skupinách tvořit projekt (4 - 5 studentů ve skupině).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.