SPR800 Thesis Workshop

Faculty of Social Studies
Spring 2020
Extent and Intensity
0/1/0. 12 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Libor Musil, CSc. (lecturer)
doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.
Department of Social Policy and Social Work - Faculty of Social Studies
Supplier department: Department of Social Policy and Social Work - Faculty of Social Studies
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
  • Social Work (programme FSS, N-SP)
  • Social Work (programme FSS, N-SP, specialization Communal Social Work)
  • Social Work (programme FSS, N-SP, specialization Case Social Work)
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught each semester.
General note: Tento předmět/kurs studenti zapisují v semestru, kdy chtějí odevzdat diplomovou práci. Podmínkou udělení zápočtu je odevzdání práce v předepsaném termínu a v souladu s jejím zadáním.
The course is also listed under the following terms Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/spring2020/SPR800