SPR816 Social Development at Organizations

Faculty of Social Studies
Autumn 2013
Extent and Intensity
2/0/0. 11 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Blanka Plasová, PhD. (lecturer)
Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Kristína Chudá (seminar tutor)
Mgr. Lucie Hejtmánková (assistant)
Bc. Lucie Mořkovská, MPP (assistant)
PhDr. Helena Tomešová Bartáková, Ph.D., M.Sc. (assistant)
Guaranteed by
doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
Department of Social Policy and Social Work - Faculty of Social Studies
Supplier department: Department of Social Policy and Social Work - Faculty of Social Studies
Timetable
Sat 5. 10. 14:40–16:10 P51 Posluchárna V. Čermáka, Sat 2. 11. 14:40–16:10 P51 Posluchárna V. Čermáka, Sat 7. 12. 14:40–16:10 P51 Posluchárna V. Čermáka
 • Timetable of Seminar Groups:
SPR816/01: No timetable has been entered into IS. O. Hora
SPR816/02: No timetable has been entered into IS. K. Chudá
SPR816/03: No timetable has been entered into IS. B. Plasová
SPR816/04: No timetable has been entered into IS. I. Vašečka
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Social Work (programme FSS, N-SP)
 • Social Work (programme FSS, N-SP, specialization Communal Social Work)
 • Social Work (programme FSS, N-SP, specialization Case Social Work)
Course objectives
The course offers an answer on question „What is a social development in labor organizations and how can be secured?“
The course develops ability of students to reflect firstly mutual influencing of the organizations strategy and personalist`s strategy, and secondly public social policy and social policy in the organization.
The course develops ability of students to reflect issues of non-discrimination at work and issues of equal opportunities.
Lastly, offered course gives an insight into solutions of selected problems within social development of the organization.
Syllabus
 • Management of social development within the organization
 • Work and quality of labor I
 • Discrimination within the organization
 • Equal labor opportunities - gender inequalities
 • Equal labor opportunities - physical handicap as a social aspect of the labor market inequalities
 • Harmonization of labor and family
 • Quality of labor within the organization II
 • Goals of personal manager within social development
 • Securing of human resources
 • Communication
 • Work evaluation
 • Taking care of employee
Literature
 • Armstrong, M., 1999. Personální management. Praha: Grada Publishing.
 • Eurofound (2007): Annual review of working conditions in the EU 2006–2007
 • Gospel, Howard (2003). Quality of working life. A review of changes in work organisation, conditions of emloyment and work-life arrangements. Conditions of Work and Emloyment Series no. 1. ILO: Geneva
 • Koubek, J., 1995. Řízení lidských zdrojů. Praha: Management Press.
 • Machovcová, K. 2006. Výzkum potřeb cílové skupiny personalistů, limitů a možností pro rozvoj rovných příležitostí pro ženy a muže. Výzkumná zpráva, Gender Studies o.p.s. Projektu EU Equal „Půl na půl – rovné příležitosti žen a mužů“.
 • Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006 – 2009.
 • Novosad, L. 1997. Některé aspekty socializace lidí se zdravotním postižením. Liberec: Technická univerzita.
 • Plamínek, J., Fišer, R., 2005. Řízení podle kompetencí. Praha: Grada Publishing.
 • Siebern-Thomas (2005). “Job Quality in European Labour Markets”. In Bazen, S., Lucifera, C., and Salverda, W. (eds.) (2005). Job quality and employer behaviour. Houndmills: Palgrave Macmillan
 • Mirela Velverde, Olga Tregaskis, Chris, Brewster (2000) Labor Flexibility and Firm Performance International Advances in Economic Research, roč. 6, č. 4
 • Werther, W.B., Davis,K., Lidský faktor a personální management. Praha: Grada Publishing. Pp.
 • Asklöf, C., Strandberg, H., Wenander, K. E. 2003. Proč a jak vypracovat plán rovnosti žen a mužů. Praha: MPSV.
Teaching methods
Lectures
Assessment methods
3 homeworks - thesis Class discussion Reading Written test Written examination
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/autumn2013/SPR816