SPRb1117 Odborná praxe a supervize III, komunitní

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
1/1/12. Celkem 156 hodin praxe. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Miloš Votoupal, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Anna Krchňavá (cvičící)
Mgr. Ivana Kupčíková, DiS. (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 8:00–9:40 U53
Předpoklady
( SPR115 Praxe II ) && ! NOW ( SPR116 Praxe III )
Studenti, kteří se specializují na předměty sociální práce, v 5. semestru vybírají a zapisují podle vlastního zaměření předmět SPP116, zaměřený na skupinovou sociální práci, nebo SPP 117, zaměřený na komunitní práci. Studenti, kteří se specializují na předměty sociální politiky, v 5. semestru povinně zapisují předmět SPP 117, zaměřený na komunitní práci. Praxe probíhá v Brně, výjimky schvaluje katedra SPSP.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmnět má dva hlavní cíle. Prvním z cílů je uvést studenty do problematiky komunitního přístupu v sociální práci, vytvořit si představy o možnostech tohoto přístupu a kompetencích komunitního sociálního pracovníka. Studentům jsou zprostředkovány teorerické poznatky o komunitní práci a obecné principy této metody. Studenti obvykle společně pracují na komunitním projektu pro vybranou cílovou skupinu.Druhým cílem je naplnění podpůrné a vzdělávací funkce supervize. Propojením obou cílů/rovin dostávají studenti prostor pro reflexi zkušeností z vlastní praxe, nácvik dovedností, seznámení s metodickými postupy. Po ukončení předmětu by student měl být schopen: používat základní terminologii v oblasti komunitní sociální práce; vysvětlit role a kompetence komunitního sociálního pracovníka; využít informace a dovednosti k plánování sociálních služeb; diskutovat využití supervize v sociální práci.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - indentifikovat a shrnout hlavní rysy komunitní sociální práce v ČR; - popsat roli komunitního sociálního pracovníka; - analyzovat činnosti a personální zajištění vybraného pracoviště praxe; - shrnout zkušenosti se s poskytováním supervize; - shrnout zkušenosti z praxe s vybranou komunitou nebo cílovou skupinou;
Osnova
 • Základní pojmy
 • úloha supervize v sociální práci
 • typy komunitní práce
 • role komunitního pracovníka
 • specifické kompetence komunitního pracovníka
 • metoda komunitního plánování sociálních služeb
 • refexe praxe
 • zpětná vazba k průběžným úkolům k praxi
Literatura
  povinná literatura
 • Matoušek, O. a kol. Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013.
 • HAVRDOVÁ, Zuzana a Martin HAJNÝ. Praktická supervize : průvodce supervizí pro začínající supervizory, manažery a příjemce supervize. Praha: Galén, 2008. 213 s. ISBN 9788072625321. info
 • STEPNEY, Paul a Keith POPPLE. Social work and the community : a critical context for practice. New York: Palgrave Macmillan, 2008. x, 201. ISBN 9781403991263. info
 • HAVRDOVÁ, Zuzana. Kompetence v praxi sociální práce :metodická příručka pro učitele a supervizory v sociální práci. Praha: Osmium, vydavatelství a nakladatelství, 1999. 167 s. ISBN 80-902081-8-5. info
 • GIDDENS, Anthony. Důsledky modernity. Translated by Karel Müller. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998. 195 s. ISBN 80-85850-62-1. info
 • HARTL, Pavel. Komunita občanská a komunita terapeutická. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 221 s. ISBN 80-85850-45-1. info
 • POPPLE, Keith. Analysing community work :its theory and practice. 1st pub. Buckingham: Open University Press, 1996. x, 131 s. ISBN 0-335-19408-7. info
  doporučená literatura
 • Velký sociologický slovník. Sv. II, P-Ž. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996. s. 749-162. ISBN 80-7184-310-52. info
 • Velký sociologický slovník. Sv. 1, A-O. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996. 747 s. ISBN 80-7184-164-11. info
Výukové metody
Typ výuky: teoretická příprava, diskuse, cvičení, průběžné úkoly, denník praxe, skupinová supervize, individuální supervize.
Metody hodnocení
Metody hodnocení: hodnocení pracovních listů, esej, skupinová reflexe, individuální reflexe praxe, denník praxe, individuální supervize, hodnocení vedoucím praxe.
Informace učitele


Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2019/SPRb1117