SPRn4405 Evaluační výzkum pro SPR

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
2/2/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Miroslav Suchanec, Ph.D., M.Sc. (přednášející)
Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jiří Vander, DiS., Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
Uvod do Metodologie sociálních věd, Statistika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 15/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 15/60
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci kurzu získají studenti znalosti a schopnosti provádět výzkumné aktivity v rámci analýzy a řízení sociálních programů a služeb sociální práce. Předmět nabízí schopnosti nezbytné pro přípravu, provedení a využití evaluace procesu i výsledku intervencí. Tyto schopnosti jsou předpokladem zvyšování kvality sociálních intervencí a tvořivého řešení nových problémů v praxi.
Výstupy z učení
Popsat základní typy (modely) evaluačního výzkumu; Navrhnout aplikaci modelů evaluačního výzkumu v různých praktických kontextech veřejných programů a sociálních intervencí; Použít vybrané výzkumné a hodnotící metody podle zadání vyučujících
Osnova
 • Program kursu sestává ze čtyř relativně samostatných bloků přednášek a seminářů. Blok A se zabývá definicí podstaty evaluačního výzkumu, blok B se zabývá výkladem jednotlivých evaluačních strategií a modelů, které se od sebe liší mírou zapojování evaluace do řešení praktických problémů sociální práce a sociálních programů. Blok C seznamuje s evaluačními procedurami, které se liší podle oblasti (fáze) programu, na kterou se zaměřují. Blok D se zabývá vybranými aktuálními otázkami evaluačního výzkumu, které se často diskutují v evaluační praxi, Patří k nim otázky validity poznatků, spojování kvantitativních a kvalitativních výzkumných strategií, problém výběru předmětu a objektu výzkumu. Témata:
 • - Sociálněvědní výzkum a evaluace
 • - Hodnotící kritéria a standardy evaluačního výzkumu
 • - Teorie sociálního programu.
 • - Model politického cyklu a druhy evaluačních procedur
 • - Diagnóza sociálního problému
 • - Analýza tvorby sociálních programů.
 • - Monitorování
 • - Procesní evaluace
 • - Hodnocení vlivu a efektivnosti sociálních programů
 • - Kvalitativní a kvantitativní výzkumné strategie
 • - Testování validity evaluačních poznatků
 • - Posilování užitečnosti
 • - Výběry v kvantitativní a kvalitativní výzkumné strategii
 • - Kvalitativní metody sběru dat (interview, focus group, konverzační analýza)
Literatura
  povinná literatura
 • P. Rossi et al. Evaluation. A systematic approach. Sage London 1989
 • PATTON, Michael Quinn. Qualitative research & evaluation methods : integrating theory and practice. Fourth edition. Thousand Oaks, California: SAGE, 2015. xxi, 806. ISBN 9781412972123. info
 • CHEN, Huey T. Practical program evaluation : theory-driven evaluation and the integrated evaluation perspective. Second edition. Los Angeles: Sage, 2015. xix, 443. ISBN 9781412992305. info
  doporučená literatura
 • Chen. H. Theory driven Evaluations . Sage, London 1990
Výukové metody
Teoretická příprava, domácí cvičení, individuální a skupinové projekty, diskuse na seminářích.
Metody hodnocení
1 písemný test, esej, ústní zkouška, skupinové seminární projekty
Navazující předměty
Informace učitele


Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2020/SPRn4405