SPRn4505 Migrace a menšiny v ČR a ve střední Evropě

Fakulta sociálních studií
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Roman Baláž, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Roman Baláž, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 12:00–13:40 U53
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 35 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/35, pouze zareg.: 0/35, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/35
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V kursu studenti získají informace o osudech největších etnických a národních menšin ve Střední Evropě, o jejich současných problémech a stavu jejich ochrany.
Kurs pomůže studentům zorientovat se v současných problémech ochrany práv menšin ve střední Evropě.
Studenti získají schopnost reflektovat problematiku menšin a migrace v kontextu politiky sociální inkluze a soudržnosti společnosti v ČR a V CE.
Výstupy z učení
Studenti umí po absolvování kurzu
- reflektovat problematiku menšin a migrace v kontextu politiky sociální inkluze, integrace a soudržnosti společnosti v ČR a CE.
- kriticky reflektovat současné koncepty a metody řízení sociální integrace a inkluze na lokální i celostátní úrovni.
Osnova
 • Střední Evropa jako pojem a jako problém
 • Menšinová homogenita a heterogenita v ČR Menšiny na území bývalého Československa. Menšiny v ČR a v SR České menšiny ve střední Evropě
 • Národy a jejich státy - od národů politických k národům etnickým, od mnohonárodních států ke státům národním
 • Národní a etnické menšiny v zemích střední Evropy Středoevropské regionální a jazykové menšiny, etnoregióny a euroregióny, samospráva menšin Staré a nové menšiny
 • Ochrana menšin prostřednictvím práva
 • Ochrana, inkluze a integrace menšin prostřednictvím nástrojů sociální politiky a práce
 • Menšinová situace a národnostní politika v zemích střední Evropy Multietnické a multikulturní vztahy v Evropě a ve střední Evropě - vize a perspektivy
Literatura
  povinná literatura
 • Európska charta o regionálnych jazykoch alebo jazykoch menšín. 1997. In: Práva občanov v demokracii. Zborník dokumentov. Bratislava: Združenie pre podporu lokálnej demokracie. ss. 35-43.
 • • Menšiny ..., 1995. Menšiny a autonómia v západnej Európe. Bratislava: Nadácia Minority Rights Group Slovakia. 22 ss.
 • Alexander, J., C., 2001. Theorizing the „Modes of Incorporation“: Assimilation, Hyphenation, and Multiculturalism as Varieties of Civil Participation. In: Sociological Theory. Volume 19, No 3. 12 pp.
 • Glatz, F., 1993. Problem of minorities in Central Europe. Budapest: Europa Institut. 23 pp.
 • Menšiny ..., 1995. Menšiny v strednej a východnej Európe. 1995. Bratislava: Nadácia Minority Rights Group - Slovakia.
 • • Rámcový ..., 1997. Rámcový dohovor o ochrane národnostných menšín. In: Práva občanov v demokracii. Zborník dokumentov. Bratislava: ZPLD. ss. 30-35.
 • SZALÓ, Csaba. Transnacionální migrace. Proměny identit, hranic a vědění o nich. Brno: CDK, 2007, 175 s. Sociologická řada, svazek č. 5. ISBN 978-80-7325-136-9. info
 • GABAL, Ivan. Etnické menšiny ve střední Evropě :konflikt nebo integrace. 1. vyd. Praha: G plus G, 1999, 341 s. ISBN 80-86103-23-4. info
  doporučená literatura
 • • Kovács, P., 1996. Individuální a kolektivní práva menšin v konstitučním vývoji - pozitivistické hledisko. Pp. 169-195. In: Kovács, P., Nemzetközi jog és kisebbségvédelem. Budapest: Osiris. (preklad)
 • Marger Martin N. 2009. Race and ethnic relations. American and global perspectives. Eight Edition. Belmont, CA: Wadsworth.
 • Thelen Peter. 2005. Roma in Europe. From social exclusion to active participation. Skopje: Friedrich Ebert Stiftung.
 • • Chapman, D., 1996. Možno sa vyhnúť občianskym vojnám? Volebné a ústavné modely pre etnicky rozdelené krajiny. Bratislava. ss. 7-19
 • Walzer, M. 2004. Five regimes of toleration, New Haven and London: Yale UP pp. 14-36 and 52-82.
 • • Avineri, S., 1996. The Presence of Eastern and Central Europe in The Culture and Politics of Contemporary Israel. Pp. 163-173. In: East European Politics and Societies. Volume 10, No 2, Spring 1996.
Výukové metody
Studentům uložena literatura a zadání.
Prezentace zadání na seminářích, diskuse.
Zpětná vazba formou seminárních prací.
Metody hodnocení
Kontrola doma vypracovaných zadání na každém semináři.
Diskuse seminárních zadání formou debatingu.
Zkouska - diskuse k vypracované stati, seminární práci.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2021/SPRn4505