VPL280 Metodologie závěrečné práce

Fakulta sociálních studií
jaro 2013
Rozsah
2/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Libor Musil, CSc. (přednášející)
Mgr. Jiří Vander, DiS., Ph.D. (přednášející)
Mgr. Andrea Drdáková (cvičící)
Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kristína Chudá (cvičící)
Mgr. Lenka Klimplová, Ph.D., M.A. (cvičící)
Bc. Lucie Mořkovská, MPP (pomocník)
PhDr. Helena Tomešová Bartáková, Ph.D., M.Sc. (pomocník)
doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Pá 22. 2. 9:00–15:40 P52
Předpoklady
Předmět VPL280 zapisují studenti v době, kdy odevzdávají téma své diplomové nebo oborové práce (viz internetové stránky Katedry SPSP). Výuka předmětu probíhá první tři týdny každého semestru a je pro studenty VPL281 společná bez ohledu na to, že je v Diplomovém semináři vedou různí učitelé. Od čtvrtého týdne výuky se studenti rozdělí na skupiny vedené jednotlivými vedoucími prací. V IS se studenti registrují do předmětu VPL281 v tom semestru, ve kterém zapisují předmět VPL280.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/100, pouze zareg.: 0/100
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po úspěšném absolvování předmětu bude student schopen koncipovat rámcový projekt vlastního výzkumu, včetně plánu prezentace informace o způsobu provedení výzkumu a jeho výsledků v závěrečné práci. Explicitním výstupem předmětu je vymezením výzkumné otázky a aplikačního cíle závěrečné práce studentem.
Osnova
  • Předmět je věnován následujícím tématům:
  • 1. Formální procedura přípravy závěrečné práce.
  • 2. Metodický postup při tvorbě závěrečné práce.
  • 3. Formulace textu závěrečné práce.
  • 4. Formulace problému.
  • 5. Formulace základní výzkumné otázky.
Literatura
  • Jak se vyrábí sociologická znalost :příručka pro uživatele. Edited by Miroslav Disman. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 374 s. ISBN 80-246-0139-7. info
Výukové metody
Cíle předmětu budou dosaženy pomocí následujících metod výuky: 1. přednášky o teoretických, metodologických a formálních požadavcích Katedry sociální politiky a sociální práce vůči závěrečné práci, 2. vypracování výzkumné otázky a aplikačního cíle studentem, 3. individuální zpětná vazba učitele kursu k formulaci výzkumné otázky a aplikačního cíle.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem. Předpokladem absolvování je vypracování výzkumné otázky a aplikačního cíle. Formulace výzkumné otázky a aplikačního cíle je hodnocena z hlediska následujících schopností studenta: 1. reflektovat vlastní představy o praktickém problému, který souvisí s tématem závěrečné práce, 2. reflektovat vlastní představy o řešení praktického problému, který souvisí s tématem závěrečné práce, 3. formulovat výzkumnou otázku, jejíž zodpovězení umožní získat poznatky potřebné k řešení praktického problému vymezeného studentem.
Informace učitele


Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.