VPL436 Řízení a rozvoj lidských zdrojů

Fakulta sociálních studií
podzim 2016
Rozsah
1/1/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Blanka Plasová, PhD. (přednášející)
Mgr. Lucie Hejtmánková (přednášející)
Mgr. Andrea Drdáková (přednášející)
Ing. Dagmar Špalková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Blanka Plasová, PhD.
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 15:15–16:45 Aula
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
VPL436/1: Rozvrh nebyl do ISu vložen. B. Plasová
VPL436/2: Rozvrh nebyl do ISu vložen. B. Plasová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/100, pouze zareg.: 0/100
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: - porozumění základním souvislostem mezi jedincem a organizačním prostředím, v němž se odehrává jeho pracovní chování; - poznání zásad racionální regulace tohoto chování. Studenti po absolvování kurzu získají schopnost vnímat organizační prostředí ve dvojí perspektivě. Na jedné straně bude jedinec představen jako objekt kontroly organizace a na druhé straně bude představen jako subjekt podílející na utváření organizačních vztahů.
Osnova
 • Osnova kurzu:
 • Úvod do předmětu, organizace kurzu.
 • Organizace, organizační řízení a řízení lidských zdrojů.
 • Základy řízení lidských zdrojů. Podoby a modely řízení lidských zdrojů.
 • Typy řízení lidských zdrojů: řízení zaměřené na schopnosti. Politika lidských zdrojů.
 • Řízení lidských zdrojů zaměřené na znalosti a analýzu pracovních míst a rolí. Intelektuální kapitál.
 • Zajišťování lidských zdrojů, nábor, výběr a propouštění zaměstnanců.
 • Pracovní adaptace a stabilizace zaměstnanců.
 • Proces rozvoje lidských zdrojů: Strategie rozvoje. Učení se v organizaci a učící se organizace. Odborné vzdělávání a výcvik pracovníků.
 • Talent management jako součást strategického řízení lidských zdrojů.
 • Plánování osobního rozvoje: Řízení a plánování kariéry, následnictví.
 • Výkon, výkonnost a současné přístupy k motivaci a stimulaci pracovníků.
 • Proces odměňování: Systémy řízení odměňování. Zásluhová odměna podle výkonu, schopností, dovedností a přínosu.
 • Pracovní hodnocení a zpětná vazba.
 • test
Literatura
 • WINKLER, Jiří. Úvod do komunikace a interakce v organizační praxi : skripta. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Ekonomicko-správní fakulta, 1998. 105 s. ISBN 8021018925. info
 • P. Thompson and David Mchugh (2002) Work Organisations. A Critical Introduction. Palmgrave London
 • ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2002. 856 s. ISBN 8024704692. info
 • KOSTROŇ, Lubomír. Řízení lidských zdrojů. Brno: Brno Business School Podnikatelské fakulty VUT, 1997. 163 s. info
Výukové metody
přednášky, skupinové diskuse
Metody hodnocení
Písemný test (průběžný a zkouškový), zpracování případová studie
Navazující předměty
Informace učitele


Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.