VPL816 Programy sociálniho rozvoje organizací

Fakulta sociálních studií
podzim 2015
Rozsah
2/0/0. 11 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Blanka Plasová, PhD. (přednášející)
Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kristína Chudá (cvičící)
Mgr. Tereza Pospíšilová (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
So 19. 9. 12:30–14:00 P51 Posluchárna V. Čermáka, 12:30–14:00 P51 Posluchárna V. Čermáka, So 31. 10. 12:30–14:00 P51 Posluchárna V. Čermáka, 12:30–14:00 P51 Posluchárna V. Čermáka, So 28. 11. 12:30–14:00 P51 Posluchárna V. Čermáka, 12:30–14:00 P51 Posluchárna V. Čermáka
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
VPL816/SEM1: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Vašečka
VPL816/SEM2: Rozvrh nebyl do ISu vložen. T. Pospíšilová
VPL816/SEM3: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Chudá
VPL816/SEM4: Rozvrh nebyl do ISu vložen. O. Hora
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz dává odpověď na otázku Co je sociální rozvoj v pracovních organizacích a jak jej zabezpečovat?
Kurz rozvíjí schopnost studentů reflektovat vzájemné ovlivňování strategie organizace a personální strategie, veřejné sociální politiky a sociální politiky v organizaci.
Kurz rozvíjí schopnost studentů reflektovat problematiku nediskriminace v práci a rovných šancí.
Kurz učí sestavit program řešení vybraného dílčího úkolu z oblasti sociálního rozvoje v organizaci.
Osnova
 • Řízení sociálního rozvoje v organizaci
 • Práce a kvalita pracovního života I.
 • Diskriminace v organizaci
 • Rovné pracovní příležitosti - gendrová nerovnost
 • Rovné pracovní příležitosti - zdravotní handicap jako sociální aspekt nerovnosti na trhu práce
 • Harmonizace práce a rodiny
 • Kvalita pracovního života v organizaci II
 • Úkoly personálního manažera v sociálním rozvoji.
 • Zabezpečení lidských zdrojů.
 • Komunikace.
 • Pracovní hodnocení
 • Péče o zaměstnance
Literatura
  povinná literatura
 • ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů : nejnovější trendy a postupy. Translated by Josef Koubek. 10. vyd. Praha: Grada, 2007. 789 s. ISBN 9788024714073. info
 • KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů : základy moderní personalistiky. 4. rozš. a dopl. vyd. Praha: Management Press, 2007. 399 s. ISBN 9788072611683. info
 • WERTHER, Wiliam B. a Keith DAVIS. Lidský faktor a personální management. 1. vyd. Zlín: Victoria Publishing, 1992. 611 s. ISBN 80-85605-04-X. info
  doporučená literatura
 • Novosad, L. 1997. Některé aspekty socializace lidí se zdravotním postižením. Liberec: Technická univerzita.
 • PLAMÍNEK, Jiří a Roman FIŠER. Řízení podle kompetencí. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 180 s. ISBN 8024710749. info
  neurčeno
 • Eurofound (2007): Annual review of working conditions in the EU 2006–2007
 • Gospel, Howard (2003). Quality of working life. A review of changes in work organisation, conditions of emloyment and work-life arrangements. Conditions of Work and Emloyment Series no. 1. ILO: Geneva
 • Machovcová, K. 2006. Výzkum potřeb cílové skupiny personalistů, limitů a možností pro rozvoj rovných příležitostí pro ženy a muže. Výzkumná zpráva, Gender Studies o.p.s. Projektu EU Equal „Půl na půl – rovné příležitosti žen a mužů“.
 • Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006 – 2009.
 • Siebern-Thomas (2005). “Job Quality in European Labour Markets”. In Bazen, S., Lucifera, C., and Salverda, W. (eds.) (2005). Job quality and employer behaviour. Houndmills: Palgrave Macmillan
 • Mirela Velverde, Olga Tregaskis, Chris, Brewster (2000) Labor Flexibility and Firm Performance International Advances in Economic Research, roč. 6, č. 4
 • Asklöf, C., Strandberg, H., Wenander, K. E. 2003. Proč a jak vypracovat plán rovnosti žen a mužů. Praha: MPSV.
Výukové metody
Zadání literatury a úkolů k zpracování. Prezentace úkolů na semináři, diskuse. Zpětná vazba na seminární práci.
Metody hodnocení
Písemný test Kontrola domácích úkolů na každý seminář Hodnocení seminární práce Zkouška - diskuse k práci
Informace učitele


Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.