VPL816 Social Development at Organizations

Faculty of Social Studies
Autumn 2014
Extent and Intensity
2/0/0. 11 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Blanka Plasová, PhD. (lecturer)
Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Kristína Chudá (seminar tutor)
Mgr. Tereza Pospíšilová (seminar tutor)
Mgr. Daniela Jaklová Střihavková (assistant)
Bc. Lucie Mořkovská, MPP (assistant)
Guaranteed by
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Department of Social Policy and Social Work - Faculty of Social Studies
Supplier department: Department of Social Policy and Social Work - Faculty of Social Studies
Timetable
Sat 4. 10. 12:30–14:00 P51 Posluchárna V. Čermáka, 12:30–14:00 P51 Posluchárna V. Čermáka, Sat 8. 11. 12:30–14:00 P51 Posluchárna V. Čermáka, 12:30–14:00 P51 Posluchárna V. Čermáka, Sat 6. 12. 12:30–14:00 P51 Posluchárna V. Čermáka, 12:30–14:00 P51 Posluchárna V. Čermáka
 • Timetable of Seminar Groups:
VPL816/01: No timetable has been entered into IS. O. Hora
VPL816/02: No timetable has been entered into IS. K. Chudá
VPL816/03: No timetable has been entered into IS. B. Plasová, T. Pospíšilová
VPL816/04: No timetable has been entered into IS. I. Vašečka
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The course offers an answer on question „What is a social development in labor organizations and how can be secured?“
The course develops ability of students to reflect firstly mutual influencing of the organizations strategy and personalist`s strategy, and secondly public social policy and social policy in the organization.
The course develops ability of students to reflect issues of non-discrimination at work and issues of equal opportunities.
Lastly, offered course gives an insight into solutions of selected problems within social development of the organization.
Syllabus
 • Management of social development within the organization
 • Work and quality of labor I
 • Discrimination within the organization
 • Equal labor opportunities - gender inequalities
 • Equal labor opportunities - physical handicap as a social aspect of the labor market inequalities
 • Harmonization of labor and family
 • Quality of labor within the organization II
 • Goals of personal manager within social development
 • Securing of human resources
 • Communication
 • Work evaluation
 • Taking care of employee
Literature
  required literature
 • ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů : nejnovější trendy a postupy. Translated by Josef Koubek. 10. vyd. Praha: Grada, 2007. 789 s. ISBN 9788024714073. info
 • KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů : základy moderní personalistiky. 4. rozš. a dopl. vyd. Praha: Management Press, 2007. 399 s. ISBN 9788072611683. info
 • WERTHER, Wiliam B. and Keith DAVIS. Lidský faktor a personální management. 1. vyd. Zlín: Victoria Publishing, 1992. 611 s. ISBN 80-85605-04-X. info
  recommended literature
 • Novosad, L. 1997. Některé aspekty socializace lidí se zdravotním postižením. Liberec: Technická univerzita.
 • PLAMÍNEK, Jiří and Roman FIŠER. Řízení podle kompetencí. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 180 s. ISBN 8024710749. info
  not specified
 • Eurofound (2007): Annual review of working conditions in the EU 2006–2007
 • Gospel, Howard (2003). Quality of working life. A review of changes in work organisation, conditions of emloyment and work-life arrangements. Conditions of Work and Emloyment Series no. 1. ILO: Geneva
 • Machovcová, K. 2006. Výzkum potřeb cílové skupiny personalistů, limitů a možností pro rozvoj rovných příležitostí pro ženy a muže. Výzkumná zpráva, Gender Studies o.p.s. Projektu EU Equal „Půl na půl – rovné příležitosti žen a mužů“.
 • Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006 – 2009.
 • Siebern-Thomas (2005). “Job Quality in European Labour Markets”. In Bazen, S., Lucifera, C., and Salverda, W. (eds.) (2005). Job quality and employer behaviour. Houndmills: Palgrave Macmillan
 • Mirela Velverde, Olga Tregaskis, Chris, Brewster (2000) Labor Flexibility and Firm Performance International Advances in Economic Research, roč. 6, č. 4
 • Asklöf, C., Strandberg, H., Wenander, K. E. 2003. Proč a jak vypracovat plán rovnosti žen a mužů. Praha: MPSV.
Teaching methods
Literature and tasks imposed on the students. Prezentations of the tasks on the seminar, discussion. Feedback on seminar paper.
Assessment methods
Written test Control of home tasks for each seminar Assessment of seminar paper Exam - discussion on seminar paper
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2014, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/autumn2014/VPL816