VPL821 Tvorba a implementace veřejných politik

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 11 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! VPLn8821 Tvorba a implementace VP && ! NOWANY ( VPLn8821 Tvorba a implementace VP )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je (1) poznání procesu tvorby a realizace veřejných programů v jeho společenském a organizačním kontextu (state, civil society), (2) naučit se používat různé přístupy k jeho analýze a (3) poskytnout návod pro aplikaci těchto poznatků při přípravě vlastních veřejných a sociálních projektů.
Osnova
 • Budou vyučována následující témata:
 • Veřejná politika, sociální problémy a veřejné zájmy
 • Hodnotový základ veřejné politiky
 • Veřejná politika jako cílevědomá racionální kolektivní akce
 • Systémové a procesní modely sociální a veřejné politiky
 • Institucionální a organizační prostředí veřejné politiky
 • Aktéři politického procesu
 • Utváření politické agendy
 • Rozhodování a tvorba strategických cílů
 • Implementace jako management politického procesu
 • Alternativní modely implementace politického procesu
 • Organizace politického procesu
 • Kulturní modely organizačního zajištění implementace
 • Byrokratická administrace. Profesionální poskytování. Manažerství. Komunitarismus.
 • Organizační rozvoj, Konflikt a vyjednávání programových zájmů
Literatura
 • WINKLER, Jiří. Implementace : institucionální hledisko analýzy veřejných programů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 160 s. ISBN 8021029323. info
 • WINKLER, Jiří. Teorie rozhodování a dynamika sociální politiky. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 254 s. FSS MU. ISBN 978-80-210-4486-9. info
 • PARSONS, W. 1995 Public Policy. London Prentice Hall kap.3 ,4, 7 cca100 s.
 • HILL,M. 1997 Policy Proces in the Modern State. London, cca 60s.
 • HOWLETT,M. 1995 Studiing Public Policy. Oxford, Ox. Un. Press cca 30 s.
Výukové metody
teoretická příprava, diskuse ve třídě
Metody hodnocení
1 písemný test průběžný, závěrečný test, ustní zkouška přednáška,domácí úkol, diskuse v hodině, četba
Navazující předměty
Informace učitele
Students use the Reader.

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/VPL821