VPLb1124 Employment Services

Faculty of Social Studies
Spring 2022
Extent and Intensity
1/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Markéta Horáková, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Pavel Horák, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Markéta Horáková, Ph.D.
Department of Social Policy and Social Work - Faculty of Social Studies
Supplier department: Department of Social Policy and Social Work - Faculty of Social Studies
Prerequisites (in Czech)
! VPL124 Employment Services && ! NOWANY ( VPL124 Employment Services )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 12 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The aim of the course is to outline labor market policy as a specific area of social policy to the students. At the end of the course students will be able: to identify basic processes at the labor market and their possible impacts on specific positions of individuals and social groups at the labor market and society; to understand relations between social and economical mechanism that participate at formation of the labor market features; to explain specific principals, targets, tools and impacts of the labor market policy; to understand the management, administration and organization of Public employment services in the Czech Republic and abroad; to use the acquired knowledge for the formation of labor market policy targets for specific group of unemployed at the labor market.
Learning outcomes
Student will be able to explain concrete principals, targets, tools and impacts of labor market policy; to use the acquired knowledge for creation of the project targeted at specific group of actors at the labor market.
Syllabus
 • Contemporary trends at the labor market
 • Differentiated risks of unemployment
 • Unemployment as a social and economic problem
 • Labor market policy in the Czech Republic and Europe
 • Active labor market policy in the Czech Republic and Europe
 • Education and programs of work training and retraining
 • Young people in the labor market
 • European Social Fund
 • Public employment services
 • Counseling for unemployed
 • Monitoring and evaluation of labor market programs
Literature
  required literature
 • Sirovátka, T., Horáková, M., Horák, P.. Česká politika zaměstnanosti v době krize a po krizi. Brno / Boskovice: MUNIpress / Albert, 2014. (vybrané kapitoly).
 • Horák, P. 2014. Role lokálních projektů v české politice zaměstnanosti. Evaluační studie projektu zaměřeného na zvýšení zaměstnatelnosti zdravotně postižených osob a osob starších padesáti let. Brno: MUNIpress (vybrané pasáže).
 • Horáková, M. 2010. Význam konceptu lidského kapitálu v ekonomické teorii v době ekonomické recese. Fórum sociální politiky, Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2010, roč. 4, č. 6, s. 2-10 (9s.)
 • Horáková, M. 2014. Role programů pracovního výcviku a vzdělávání pro rozvoj zaměstnatelnosti osob ohrožených nezaměstnaností. Naše společnost, Praha: Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., 2014, roč. 12, č. 1, s.27-40.
 • Horáková, M., Horák, P. 2013. Zaměstnatelnost skupin ohrožených nezaměstnaností na současných trzích práce. Časopis Sociológia 45, č. 2, s. 128-49 (22s.)
 • Rossi, P.H., Freeman, H., Lipsey, M.W. 1999. Evaluation: a systematic approach. SAGE publications, Thousand Oaks,. Kap. 6 Monitoring program process and performance (s. 191-232) (42s.)
 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, část V. §104-120, Aktivní politika zaměstnanosti
 • Horáková, M., Horák, P. 2010. Návrh mezinárodní komparace systému výcvikových a vzdělávacích programů. Fórum sociální politiky, Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, roč. 4, č. 5, s. 2-10 (9s.).
 • Hora, O. 2008. Strategie dlouhodobě nezaměstnaných. Praha: VÚPSV (s.1-24) (24s.)
 • Strategie Evropa 2020. Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. (Evropská strategie zaměstnanosti jako součást Integrated guidelines). Dostupné on-line na http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_CS_ACT_part1_v1.pdf
  not specified
 • Bjørn Hvinden, Christer Hyggen, Mi A. Schoyen and Tomáš Sirovátka. 2019. Youth Unemployment and Job Insecurity in Europe : Problems, Risk Factors and Policies. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 • Sirovátka, T., Greve, B. The Public-Private Mix in Service Provision, Fiscal Policy and Employment. Farnham: Ashgate, 2014.
 • Clasen, J.; Clegg, D. (eds.) 2011. Regulating the Risk of Unemployment. National Adaptations to Post-industrial Labour Markets in Europe. Oxford: University Press.
 • Hora, O., Suchanec, M. Horáková, M, Rákoczyová, M., Sirovátka, T. 2018. Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných. Praha: VÚPSV (151s)
 • Horák, P. 2019. Řízení, správa a realizace politiky trhu práce v ČR v poreformním období a principy veřejné administrativy. Fórum sociální politiky, Praha: VÚPSV, roč. 13, č. 6, s. 8-19.
Teaching methods
Reading, homework, group work.
Assessment methods
Students are preparing continuously according to the theme and literature in the syllabus. The paper is the precondition for participation at the final examination. The aim of the paper is the practical exercise of the knowledge about differentiated risks of unemployment, labor market policy tools and practical exercise of knowledge about possible forms of work with unemployment. The paper should have approximately 8 standard pages. The submitted is the project proposal that solve the unemployment problem or difficult position of chosen risk group of unemployed at the labor market. The paper evaluation comprises 30% of the final mark. Final examination has written form.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Spring 2020, Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (Spring 2022, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/spring2022/VPLb1124