VPLb1160 Odborná praxe pro veřejnou správu

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
0/0/12. 100 hodin praxe. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Josef Horňáček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Blanka Plasová, PhD. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (přednášející)
Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 8:00–9:40 M117
Předpoklady
! VPL160 Praxe pro veřejnou správu && ! NOWANY ( VPL160 Praxe pro veřejnou správu )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz zprostředkovává studentům praktické zkušenosti v organizacích veřejné politiky a správy. Poskytuje zpětnou vazbu a supervizi při získávání odborných pracovních zkušeností na startu profesionální dráhy. Poskytuje zapojeným organizacím prostor pro rozvoj stážistů a napomáhá jim v identifikaci talentů a potencionálních uchazečů na odborné pracovní pozice. Konzultace s učiteli předmětu individuální.
Výstupy z učení
- Absolvování praxe a potvrzení výkazu o vykonané praxi poskytovatelem. - Odevzdání pracovních listů
Osnova
  • Průběh kurzu 1. Nejpozději do druhého týdne semestru si student dle svého uvážení zvolí organizaci a domluví si v ní praxi. Partnerské organizace, podílející se na praxích, mohou nabídnout místa pro praxe. Studenti o nich budou informováni v průběhu prvních dvou seminářů. Studenti musí konzultovat celý proces výběru organizace s vyučujícími předmětu (buď na prvních dvou skupinových setkáních či individuálně). 2. V prvním či maximálně druhém týdnu semestru si student stáhne z organizačních pokynů předmětu „Smlouvu o spolupráci při realizaci odborné praxe studentů FSS MU. V některých organizacích je již tato smlouva podepsána (informaci podá vyučující kurzu). V takovém případě je nutno vyplnit, vytisknout a nechat potvrdit Protokol o přijetí studenta na praxi, který specifikuje obsah praxe. Protokol o přijetí studenta podepisuje i student. 3.Požadavky pro zakončení kurzu: Uzavření Smlouvy o spolupráci a Protokolu o přijetí studenta na praxi (viz příloha 1 Smlouvy o spolupráci). Odevzdání Výkazu o vykonané praxi (doložení splněných hodin praxe, vykonané činnosti) a Závěrečného hodnocení studenta na praxi potvrzené od školitele v organizaci (vzor pro vyplnění tvoří přílohu 2 a 3 Smlouvy o spolupráci). Vykonání praxe a průběžné zpracování pracovních listů na základě literatury a jejich odevzdání do uvedeného termínu.
Literatura
    povinná literatura
  • POTŮČEK, Martin. Veřejná politika. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2005. 399 s. ISBN 8086429504. info
Výukové metody
Praxe v organizaci veřejné politiky.
Metody hodnocení
Odevzdání výkazu o praxi.
Informace učitele


Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2019/VPLb1160