VPLb1160 Odborná praxe pro veřejnou správu

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
0/0/12. 100 hodin praxe. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Josef Horňáček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Blanka Plasová, PhD. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (přednášející)
Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! VPL160 Praxe pro veřejnou správu && ! NOWANY ( VPL160 Praxe pro veřejnou správu )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory
Cíle předmětu
Kurz zprostředkovává studentům praktické zkušenosti v organizacích veřejné politiky a správy. Poskytuje zpětnou vazbu a supervizi při získávání odborných pracovních zkušeností na startu profesionální dráhy. Poskytuje zapojeným organizacím prostor pro rozvoj stážistů a napomáhá jim v identifikaci talentů a potencionálních uchazečů na odborné pracovní pozice. Konzultace s učiteli předmětu individuální.
Výstupy z učení
- Absolvování praxe a potvrzení výkazu o vykonané praxi školitelem v organizaci. - Odevzdání pracovních listů
Osnova
  • 1. Výběr organizace. 2. Uzavření smlouvy. 3. Vykonání praxe. 4. Pracovní listy. 5. Odevzdání výkazu.
Literatura
    povinná literatura
  • POTŮČEK, Martin. Veřejná politika. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2005. 399 s. ISBN 8086429504. info
Výukové metody
Praxe v organizaci veřejné politiky.
Metody hodnocení
Odevzdání výkazu o praxi.
Informace učitele


Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.