VPLn4462 Odborná analytická stáž pro rozvoj a řízení lidských zdrojů

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
0/0/12. 100 hodin praxe. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Josef Horňáček, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
každé liché pondělí 16:00–17:40 U53
Předpoklady
! VPL462 Odborná stáž pro RŘLZ && ! NOWANY ( VPL462 Odborná stáž pro RŘLZ )
1) Zájemce o zápis má vyjasněn cíl své diplomové práce a alespoň zčásti provedenou konceptualizaci. 2) Student v semestru, kdy si zapisuje tento kurz, plánuje sběr dat pro diplomovou práci (obvykle poslední semestr studia) 3) Předpokladem je uzavření smlouvy o stáži s organizací, ve které bude stáž realizována.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
1) Umožnit bezprostřední návaznost teoretické a metodické přípravy diplomové práce studenta s řešením praktických problémů v oblasti rozvoje a řízení lidských zdrojů ve vybraných zaměstnavatelských organizacích, které využije při přípravě a tvorbě empirické části diplomové práce.
2) Seznámit studenty s praktickou zkušeností expertů z oblasti rozvoje a řízení lidských zdrojů.
3) Poskytnout studentům metodickou podporu při a propojování praktických problémů/témat s teoretickými poznatky.
4) Umožnit studentům navázat kontakt s budoucími zaměstnavateli absolventů oboru.
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování předmětu schopni:
- identifikovat, analyzovat a reflektovat praktické problémy v oblasti rozvoje a řízení lidských zdrojů v organizacích;
- navrhnout a vysvětlit vhodnou metodu organizačního výzkumu;
- naplánovat sběr dat v organizacích, identifikovat, reflektovat a řešit případné potíže při sběru dat;
-prezentovat a argumentovat své návrhy, přijímat a dávat zpětnou vazbu
Osnova
 • 1) Výběr organizace
 • 2) Uzavření smlouvy
 • 3) Výkon stáže
 • 4) Aktivní účast na seminářích
 • 5) Zpracování výzkumného protokolu
 • 6) Odevzdání výkazu a hodnocení od školitele
 • Harmonogram seminářů:
 • 1. setkání: Úvodní informace k průběhu kurzu a stáže, projednání rozmístění studentů v organizacích a případných problémů s podepisováním Smlouvy o spolupráci a Protokolu o přijetí studenta na praxi.
 • 2.-5. setkání: Prezentace výzkumných protokolů, reflexe a sdílení zkušeností z praxe
Literatura
  doporučená literatura
 • Lubasová A., 2001. Personální analýza, plánování a strategie: čítanka pro kurz magisterského kombinovaného studia. Brno: MUNI.
 • Kubr, M. Poradenství pro podnikatele a manažery. Ženeva: ILO, 1986
 • The SAGE handbook of organizational research methods. Edited by David A. Buchanan - Alan Bryman. Los Angeles: SAGE, 2009. xxxvi, 738. ISBN 9781446200643. info
 • BRYMAN, Alan. Social research methods. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2008. xiii, 748. ISBN 9780199202959. info
 • HRONÍK, František. Jak se nespálit podruhé :strategie a praxe výběrového řízení. 1. vyd. Brno: MotivPress, 2007. 376 s. ISBN 978-80-254-0698-4. info
 • HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 233 s. ISBN 978-80-247-1457-8. info
 • ARMSTRONG, Michael Stuart. Řízení lidských zdrojů : nejnovější trendy a postupy. 10. vyd. Praha: Grada, 2007. 789 s. ISBN 978-80-247-1407-3. info
Výukové metody
100 hodin přímé praxe a realizace empirického výzkumu pro diplomovou práci v organizaci; zpracování výzkumného protokolu; konzultace skupinová i individuální.
Metody hodnocení
Výkaz o vykonané praxi; prezentace a přijetí výzkumného protokolu; hodnocení studenta ze strany organizace, kde student realizoval stáž a sbíral data
Informace učitele


Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.