VPLn4465 Odborná analytická stáž pro veřejnou správu a politiku

Fakulta sociálních studií
jaro 2021
Rozsah
0/1/12. 100 hodin praxe. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Josef Horňáček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Josef Horňáček, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
každé liché pondělí 16:00–17:40 U53
Předpoklady
! VPL465 Odborná stáž pro VSaP && ! NOWANY ( VPL465 Odborná stáž pro VSaP )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 14 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/14, pouze zareg.: 0/14
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
1) Umoţnit bezprostřední návaznost teoretické a metodické přípravy diplomové práce studenta s řešením praktických problémů v organizacích a institucích veřejného, neziskového nebo v odůvodněných případech soukromého sektoru, které vyuţije při přípravě a tvorbě empirické části diplomové práce. 2) Seznámit studenty s praktickou zkušeností expertů z organizací a institucí veřejného sektoru. 3) Poskytnout studentům metodickou podporu při a propojování praktických problémů/témat s teoretickými poznatky. 4) Umoţnit studentům navázat kontakt s organizacemi a institucemi veřejné správy a politiky.
Výstupy z učení
Vyplnění výkazu o praxi a jeho potvrzení školitelem v organizaci. Prezentace a diskuse empirických zjištění.
Osnova
  • 1. Výběr organizace. 2. Uzavření smlouvy. 3. Vykonání analytické stáže. 4. Pracovní listy. 5. Odevzdání výkazu.
Literatura
    povinná literatura
  • Analýza a tvorba veřejných politik : přístupy, metody a praxe. Edited by Arnošt Veselý - Martin Nekola. Vyd. 1. Praha: SLON, 2007. 407 s. ISBN 9788086429755. info
  • POTŮČEK, Martin. Veřejná politika. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2005. 399 s. ISBN 8086429504. info
Výukové metody
Analytická stáž v organizaci veřejné politiky.
Metody hodnocení
Odevzdání výkazu o praxi a prezentace.
Informace učitele


Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022.