VPLn4470 Zaměstnanecké vztahy

Fakulta sociálních studií
podzim 2021
Rozsah
2/1/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Josef Horňáček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Josef Horňáček, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Josef Horňáček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
Kurz nemá prerekvizity.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti se v průběhu kurzu seznámí s teorií a praxí zaměstnaneckých vztahů a jejich aktérů. Orientují se v institucích zaměstnaneckých vztahů, odpovídajících právních normách a formálních procesech v rámci kolektivního vyjednávání. Mají přehled o povaze zaměstnaneckých vztahů na lokálních, národních i mezinárodních trzích práce.
Výstupy z učení
- Studenti získávají odbornost k řešení praktických problémů v rámci HR managementu, které vznikají v interakcích zaměstnavatelů a zaměstnanců. - Problémy jsou schopni řešit v různých společenských kontextech. - Tuto schopnost osvědčují zpracováním seminární práce, která má výzkumný charakter.
Metody hodnocení
Písemný test Seminární práce
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.