VPLn8816 Programy sociálního a organizačního rozvoje organizací

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Blanka Plasová, PhD. (přednášející)
Mgr. Tereza Pospíšilová (cvičící)
Mgr. Kristína Chudá (cvičící)
PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
So 19. 10. 9:00–10:30 P51 Posluchárna V. Čermáka, 10:45–12:15 P51 Posluchárna V. Čermáka, 12:30–14:00 P51 Posluchárna V. Čermáka, So 30. 11. 14:15–15:45 P51 Posluchárna V. Čermáka, 16:00–17:30 P51 Posluchárna V. Čermáka
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
VPLn8816/CSR: Rozvrh nebyl do ISu vložen. O. Hora
VPLn8816/Vzdelavani: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Chudá
VPLn8816/Motivace: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Vašečka
VPLn8816/Stabilizace: Rozvrh nebyl do ISu vložen. O. Hora
Předpoklady
! VPL816 Programy socialniho rozvoje && ! NOWANY ( VPL816 Programy socialniho rozvoje )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz dává odpověď na otázku: Co je sociální rozvoj v pracovních organizacích a jak jej zabezpečovat.
Studenti by na konci kurzu měli:
- Znát povahu různých rizik spojených s oblastí sociálního rozvoje.
- Znát vhodné nástroje řešení a umět navrhnout řešení pro identifikovaná sociální rizika.
- Být schopni reflektovat organizační strategie včetně personální strategie, strategie organizačního rozvoje a mimo-organizační kontext (např. veřejnou politiku).
- Být schopni analyzovat problémy nebo situace a nástroje v oblasti sociálního rozvoje.
- Reflektovat potřebu komunikace a zvláště potřebu komunikace a vyjednávání při řešení problémů a rozvoj potřebných dovedností.
Výstupy z učení
Studenti by na konci kurzu měli:
- Samostatně vypracovat logický a konsistentní písemný návrh odpovídající na řešení problému.
- Samostatně aplikovat teoretické a empirické poznatky získané v tomto předmětu (a předchozích základních předmětech studia).
- Prokázat analytické schopnosti pro posouzení konkrétního problému nebo situace.
- Prokázat znalosti a schopnost aplikace konkrétní metodiky řešení problému.
Osnova
 • 1) Úvod do sociálního rozvoje.
 • 2) Programy sociálního rozvoje.
 • 3) Analýza poznatků pro program sociálního rozvoje.
 • 4) Vytváření programu sociálního rozvoje.
 • 5) Podnikatelská etika.
 • 6) Společenská odpovědnost organizace.
 • 7) Rozvoj lidského a sociálního kapitálu.
 • 8) Učící se organizace.
 • 9) Rovné příležitosti mužů a žen.
 • 10) Nerovnováha mezi prací a rodinou.
 • 11) Management diverzity.
 • 12) Motivace a stabilizace zaměstnanců.
Literatura
  povinná literatura
 • A Handbook of personnel management practice (Orig.) : Personální management [Grada Publishing, 1999]. info
 • Branham, Leight (2009) 7 skrytých důvodů proč zaměstnanci odcházejí z firem. Praha: Grada Publishing. (str. 29-41)
 • Eger, Ludvík, 2009. Diverzity management, Praha: Česká andragogická
 • Hill, E.J.; Weiner, S.P. 2003. Work/Life Balance Policies and Programs. In: Edwards, J.E; Scott, J.C.; Raju, N.S. 2003. The Human Resources Program-Evaluation Handbook. Sage Publication, Inc. Str. 447-468
 • Bičáková, A.; Kalíšková, K. 2015. Od mateřské k nezaměstnanosti: Postavení žen s malými dětmi na trhu práce. IDEA studie 8 / 2015
 • Acker, J. 1990. Hierarchies, Jobs, Bodies: Theory of Gendered Organizations. Gender & Society 2 (139): 139-158.
 • Veselý, A., 2006. Teorie mnohačetných forem kapitálů. Pražské sociálně vědní studie. Praha: CESES, FSV UK a FF UK. (dostupné na: http://publication.fsv.cuni.cz)
 • Allison, Michael, Kaye, Jude (2005). Strategic Planning for Non Profit Organizations, John Viley and Sons: Hoboken, str. 125-152.
 • Cahusac E, Kanji S (2014) Giving up: How gendered organizational cultures push mothers out. Gender, Work & Organization 21(1): 57–70.
 • Barth, Regine, Wolff Franzizska (2009). „Corporate Social Responsibility and sustainability impact: opening the arena“. Pp 3-25 In Barth, Regine, Wolff Franzizska (eds.) Corporate Social Responsibility in Europe. UK/USA: Edward Edgar. (čti str. 3-19)
 • Taylor-Gooby, P. 2004. New Risks and Social Change. Pp. 1-28. In Taylor-Gooby, P. (ed.). New risks, new welfare: the Transformation of the European Welfare State. New York: Oxford Univerzity Press.
 • Esping-Andersen, G. 2009. The Incomplete Revolution: Adapting to Women's New Roles. Cambridge: Malden, Polity Press. Str. 1-110. (v knihovně)
 • GRASSEOVÁ, Monika a KOL. Analýza podniku v rukou manažera: 33 nejpoužívanějších metod strategického řízení. 2. vyd. Brno: BizBooks, 2012. 325 s. ISBN 978-80-265-0032-2. info
 • KŘÍŽKOVÁ, Alena a Karel PAVLICA. Management genderových vztahů : postavení žen a mužů v organizaci. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2004. 155 s. ISBN 8072611178. info
 • TICHÁ, Ivana. Učící se organizace. Vyd. 1. V Praze: Česká zemědělská univerzita, 1999. 56 s. ISBN 80-213-0574-6. info
 • WERTHER, William B. a Keith DAVIS. Lidský faktor a personální management. 1. vyd. Zlín: Victoria Publishing, 1992. 611 s. ISBN 808560504X. info
  doporučená literatura
 • Huňková, M., Rytířová, K., Navrátilová. J. 2003. Rovné příležitosti žen a mužů v zaměstnání. Brno: Nesehnutí. Str. 17-18.
 • Hohnen (2007). Corporate Social Responsibility. An Implementation Guide for Business. International Institute for Sustainable Development. Manitoba. str. 18-54.
 • Rothwell, Sullivan (2010) „Change Process and Models“ in Rothwell et al. Practicing Organisation Development. Pfeiffer: San Francisco, str. 43-70.
 • Potůček, M. 1999. Křižovatky české sociální reformy. Praha: SLON. ss. 14-35.
 • Griffeth, R., Hom, P. (2001). Retaining valued employees. London: Sage, str. 1-30.
 • Foot, M, Hook, G. 2002. Personalistika. Praha: Computer Press
 • Hubbard, E., 2004.: The Manager's Pocket Guide to Diversity Management,
 • Bonoli, G. 2006. New Social Risks and the Politics of Post-Industrial Social Policies. Pp. 3-26. In Armingeon, K., Bonoli, G. (eds.): The Politics of Post-Industrial Welfare States. Adapting post-war social policies to new social risks. NY: Routledge
 • Formánková, L,; Plasová, B,; Vyhlídal, J. 2016. Parental employment patterns in the Czech Republic: economic rationality or cultural norm? Pp. 141-170 In Roosalu, T. , Hofäcker. D.. Rethinking Gender, Work and Care in a New Europe.
 • Pavlík, Bělčík a kol. (2010). Společenská odpovědnost organizace: CSR v praxi a jak s ním dál. Praha: Grada (str. 65-91)
 • Branham, Leight (2004). Jak si udržet nejlepší zaměstnance. Brno: Computer Press. (čtěte výběrově dle svého zájmu o konkrétní problémy nebo postupy řešení)
 • Cummings, Thomas, Worley, Chritopher (2009). Organizational Development and Change. Cengage Learning: Mason, str. 121-130, 139-150.
 • SENGE, Peter M. Pátá disciplína : teorie a praxe učící se organizace. Translated by Irena Grusová. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2007. 439 s. ISBN 9788072611621. info
Výukové metody
Přednášky. Samostudium - studentům uložena literatura. Seminární práce. Opakovaná zpětná vazba na seminární práci.
Metody hodnocení
Opakovaná zpětná vazba na seminární práci. Zkouška - posouzení vypracované expertizy k zadanému tématu.
Informace učitele


Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.