EN

FSS:ZUR109 STISK - Informace o předmětu

ZUR109 On-line internetový deník Stisk - cvičné médium (dílna)

Fakulta sociálních studií
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Bc. Petr Albrecht (cvičící)
Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavel Gejdoš (cvičící)
Mgr. Tomáš Svoboda (cvičící)
Ing. Bc. Miloš Šenkýř (cvičící)
PhDr. Jan Tomandl (cvičící)
Jana Ustohalová (cvičící)
Mgr. Aleš Winkler, MBA (cvičící)
Garance
Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 18. 2. 12:00–13:40 P24
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
ZUR109/01Online: Po 4. 3. 10:00–11:40 Studio 527, Po 18. 3. 10:00–11:40 Studio 527, Po 1. 4. 10:00–11:40 Studio 527, Po 15. 4. 10:00–11:40 Studio 527, Po 29. 4. 10:00–11:40 Studio 527, Po 13. 5. 10:00–11:40 Studio 527, J. Ustohalová
ZUR109/02Online: Po 4. 3. 12:00–13:40 Studio 527, Po 18. 3. 12:00–13:40 Studio 527, Po 1. 4. 12:00–13:40 Studio 527, Po 15. 4. 12:00–13:40 Studio 527, Po 29. 4. 12:00–13:40 Studio 527, Po 13. 5. 12:00–13:40 Studio 527, J. Tomandl
ZUR109/03Online: každé liché úterý 18:00–19:40 Střižna 531, P. Gejdoš
ZUR109/04Online: každé liché pondělí 8:00–9:40 Studio 527, T. Svoboda
ZUR109/05TV: Po 18:00–19:40 Studio 527, P. Albrecht
ZUR109/06Radio: Út 18:00–19:40 Studio 527, M. Šenkýř, A. Winkler
Předpoklady
ZUR130 Úvod do zpravodajství
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 72 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 75/72, pouze zareg.: 7/72
Jiné omezení: Přednostní právo zápisu mají studenti oborové specializace "žurnalistika", a to i v případě, že se přihlásí později než studenti jiných specializací a oborů.
Mateřské obory
předmět má 26 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Vzhledem ke stále silněji se prosazujícímu celosvětovému trendu multimedializace novinářské práce je nutné, aby byli absolventi připraveni pro tento typ práce ve svém budoucím povolání.

Kurz On-line internetový deník Stisk - cvičné médium (dílna) se zaměřuje na uplatňování znalostí studentů z praktických kurzů a na rozvíjení jejich praktických dovedností. Online deník Stisk je praktickou dílnou pro studenty a jeho výstupy jsou prezentovány na zpravodajském serveru Munimedia.cz.

Tento projekt vychází z myšlenky interaktivního webového rozhraní odrážejícího poslední trendy v multimediální žurnalistice. Jde o „rozcestník“ sdružující a prolínající různé aspekty multimediální žurnalistiky, a to na teoretické i praktické úrovni.

Webové „rozcestí“ je praktickou aplikací znalostí, které studenti získávají v nabízených teoretických kurzech. Ty je vybavují pro práci v praktických kurzech, které se starají o provoz webu - jedním z nich je také Stisk.

V něm si studenti každodenně vyzkouší samostatně, pouze pod supervizí lektorů, online multimediální novinářskou práci. Podmínkou pro absolvování kurzu je aktivní účast na přípravě deníku. Studenti prochází všemi redakčními funkcemi, důraz je kladen především na kvalitu a množství dodaných žurnalistických materiálů. Hodnotí se také způsob vyhledávání informací a témat.

Hlavním cílem kurzu je zprostředkovat studentům dovednosti potřebné pro online žurnalistu v každodenním provozu multimediálního online deníku Stisk.
Osnova
 • 1. týden: Rozdělení úkolů a harmonogramu přípravy internetového deníku.
 • 2.–12. týden: Vytváření online deníku.
 • 13. týden: Zhodnocení práce týmu, navrhování změn vedoucích ke zefektivnění práce v kurzu.
Literatura
 • ČUŘÍK, Jaroslav. Zpravodajské žánry v tištěných a online médiích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 156 s. ISBN 978-80-210-7589-4. URL info
 • ČUŘÍK, Jaroslav. Nové trendy v médiích I : Online a tištěná média. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 240 s. ISBN 978-80-210-5825-5. URL info
 • ALLAN, Stuart. Online news : journalism and the Internet. 1st pub. Maidenhead: Open University Press, 2006. 208 s. ISBN 9780335221226. info
 • Online journalism : reporting, writing, and editing for new media. Edited by Richard Craig. Belmont, Calif.: Thomson/Wadsworth, 2005. xiv, 284. ISBN 0534531466. info
 • DE WOLK, Roland. Introduction to online journalism : publishing news and information. Boston, MA: Allyn and Bacon, 2001. xvi, 205. ISBN 0205286895. info
 • FOUST, James C. Online journalism : principles and practices of news for the Web. Scottsdale, Ariz.: Holcomb Hathaway, 2005. 271 p. ISBN 1890871567. info
 • Dube, Jonathan. A Dozen Online Writing Tips. (http://www.cyberjournalist.net/news/000118.php)
 • GILLMOR, Dan. We the media : grassroots journalism by the people, for the people. Sebastopol, CA: O'Reilly, 2006. xxix, 301. ISBN 0596102275. info
 • FRIEND, Cecilia a Jane B. SINGER. Online journalism ethics : traditions and transitions. Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe, 2007. xxvi, 246. ISBN 9780765615749. info
Výukové metody
Praktická žurnalistická práce.
Metody hodnocení
Praktické úkoly - psaní článků pro jednotlivá vydání.

Na základě hodnocení článků je udělená zkouška.
Informace učitele
Pro zájemce, kteří se chtějí profilovat v rozhlasové žurnalistice a chtějí tedy absolvovat odbornou praxi v rádiu, platí, že musí mít pro zápis do rozhlasové seminární skupiny ZUR109 absolvovánu kombinaci předmětů ZUR271 Rozhlasové zpravodajství + ZUR369 Audio žurnalistika, případně výjimečně kombinaci jednoho z předchozích předmětů s předmětem ZUR367 Audio video.

Pro zájemce, kteří se chtějí profilovat v televizní žurnalistice a chtějí tedy absolvovat odbornou praxi v televizi, platí, že musí mít pro zápis do televizní seminární skupiny ZUR109 absolvovánu kombinaci (oba kurzy se zapisují současně) předmětů ZUR289 Televizní zpravodajství + ZUR232 Televizní zpravodajství (dílna), případně výjimečně předmět ZUR367 Audio video, případně v kombinaci s předmětem ZUR371 Videožurnalistika.

Studenti, kteří chtějí na praxi do tištěného nebo online média, se primárně zapisují do seminárních skupin Stisku, které mají v názvu „Online“. Praxi v tištěném nebo online médiu však mohou po předchozím schválení vyučujícím vykonávat i studenti, kteří absolvovali "televizní" nebo "rozhlasový" Stisk. Studenti, kteří absolvují skupinu "Online", mohou na praxi pouze do tištěných nebo online médií (nemohou tedy do rádia nebo do televize).

V době výuky kurzu budou ve studijních materiálech v IS zveřejňovány všechny důležité doplňující informace a podklady související s kurzem (jeho začátkem, průběhem a ukončením).

During the course, all the important additional information and documents associated with the course (its beginning, organisation and completion) are to be published in the study materials folder in the Information System (IS).

POZOR: Velmi podstatným předpokladem k úspěšnému absolvování kurzu (a možnosti pokračovat dále ve studiu) je mimo jiné dodržování všech žurnalistických profesních zásad, etických a právních norem. Student v tomto kurzu pracuje běžným žurnalistickým způsobem, získává a používá reálné informace od reálných zdrojů, nemůže si informace, skutečnosti či zdroje vymýšlet ani je nijak upravovat.

Podvodné plnění studijních povinností: Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání univerzity i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2019/ZUR109