EN

FSS:ZUR130 Úvod do zpravodajství - Informace o předmětu

ZUR130 Úvod do zpravodajství

Fakulta sociálních studií
jaro 2019
Rozsah
1/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavel Gejdoš (cvičící)
Mgr. Veronika Kolariková Skálová (cvičící)
Ing. Bc. Miloš Šenkýř (cvičící)
Mgr. Jiří Ševčík (cvičící)
Mgr. Daniela Vajbarová (cvičící)
Garance
Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 8:00–9:40 AVC
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
ZUR130/01: Út 10:00–11:40 PC54, D. Vajbarová
ZUR130/02: Út 16:00–17:40 PC54, P. Gejdoš
ZUR130/03: St 16:00–17:40 PC54, V. Kolariková Skálová
ZUR130/04: Čt 18:00–19:40 PC54, M. Šenkýř
ZUR130/05: Čt 12:00–13:40 PC54, J. Ševčík
Předpoklady
ZUR105 Úvod do žurnalistiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 70 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 74/70, pouze zareg.: 32/70
Jiné omezení: Přednostní právo zápisu mají studenti oborové specializace "žurnalistika", a to i v případě, že se přihlásí později než studenti jiných specializací a oborů.
Mateřské obory
předmět má 26 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz nabízí základní informace o zpravodajství. Cílem je především seznámit studenty se základními zpravodajskými žánry v tištěných médiích teoreticky i prakticky, naučit je pracovat se zdroji a také seznámit se základními pravidly úpravy žurnalistických textů jiných autorů a agenturních zpráv.

Studenti po úspěšném absolvování znají současné zpravodajství, charakteristiky žánrů a mají přehled o využívání žánrů v současných, především českých, tištěných médiích. Posluchači v kurzu rovněž získají a osvojí si znalosti a praktické dovednosti nutné k tvorbě textů na profesionální úrovni. Kurz se zaměřuje hlavně na v současnosti nejčastěji užívané zpravodajské žánry.
Osnova
 • Základní okruhy přednášek:
 • 1. Vymezení problematiky zpravodajství, základní pojmy, zpravodajské žánry používané v tištěných médiích, krátká zpráva.
 • 2. Požadavky na zpravodajství (objektivita, vyváženost, nestrannost), jazyk zpravodajství, prolínání žánrů, zpráva.
 • 3. Výběr zdrojů a práce se zdroji ve zpravodajství, anketa.
 • 4. Výběr témat, relevance, zpravodajské hodnoty, rubriky, tematické oblasti zpravodajství, agenturní zpravodajství.
 • 5. Zpravodajská redakce, profese redaktora/reportéra, organizace práce, rutiny, postup v krizových situacích.
 • 6. Žurnalistika a public relations, tiskové zprávy úřadů, institucí a organizací, tiskové konference.
 • 7. Vliv technologií na zpravodajství, multimediální zpravodajství.
 • 8. Newsfeature, emoce ve zpravodajství.
 • 9. Etika a právo ve zpravodajství, autorizace.
 • 10. Zpravodajský rozhovor.
 • 11. Investigativní žurnalistika.
 • 12. Editace, redigování.

  Náplň semináře:
 • 1. Seznámení s náplní semináře, zadání úkolů.
 • 2. Krátká zpráva (krátce, lokálka, noticka, kulička), cvičení a praktický test.
 • 3. Zpráva, cvičení a praktický test.
 • 4. Zpráva z více zdrojů s využitím citací lidí z ulice získaných přímo při semináři, cvičení a praktický test.
 • 5. Práce s agenturní zprávou, cvičení.
 • 6. Přepis agenturních zpráv, cvičení a praktický test (přepis zprávy ČTK).
 • 7. Práce s tiskovými zprávami úřadů, institucí a organizací, cvičení.
 • 8. Práce s podklady získanými na tiskové konferenci, cvičení a praktický test.
 • 9. Newsfeature, cvičení.
 • 10. Newsfeature, cvičení a praktický test.
 • 11. Zpravodajský rozhovor, cvičení, praktický test.
 • 12. Základy redigování, cvičení.
 • 13. Závěrečný praktický test.
Literatura
  povinná literatura
 • ČUŘÍK, Jaroslav. Zpravodajské žánry v tištěných a online médiích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 156 s. ISBN 978-80-210-7589-4. URL info
 • ČUŘÍK, Jaroslav. Nové trendy v médiích I : Online a tištěná média. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 240 s. ISBN 978-80-210-5825-5. URL info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Stylistika pro žurnalisty. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2011. 296 s. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-2979-4. info
 • KASARDA, Martin. Praktická príručka písania pre profesionálov. 1. vyd. Bratislava: Eurokódex, 2012. 208 s. ISBN 9788089447688. info
 • TUŠER, Andrej. Praktikum mediálnej tvorby. 1. vyd. Bratislava: Eurokódex, 2010. 368 s. ISBN 9788089447169. info
 • RUSS-MOHL, Stephan. Žurnalistika : komplexní průvodce praktickou žurnalistikou. Translated by Hana Bakičová. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 292 s. ISBN 8024701588. info
 • Mediální servery (kontinuální sledování): https://www.mediaguru.cz/, http://mam.ihned.cz/, http://www.mediar.cz/, http://www.ceskamedia.cz/.
 • Důležitá česká média, především tištěné deníky a online zpravodajské servery (typu Hospodářské noviny, iHNed.cz, MF Dnes, iDnes.cz, České noviny.cz apod.), ale i zpravodajské relace hlavních rozhlasových a televizních stanic (kontinuální sledování).
  doporučená literatura
 • Etika médií. Edited by Anna Remišová. 1. vyd. Bratislava: Kalligram, 2010. 310 s. ISBN 9788081013768. info
 • TOMANDL, Jan. Public relations a zpravodajství : vliv hluboké proměny žurnalistiky na teorii a praxi vztahů s médii. Zlín: Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2012. 151 s. ISBN 978-80-87500-28-6. URL info
 • MENCHER, Melvin. Melvin Mencher's news reporting and writing. 12th ed. New York: McGraw-Hill, 2011. xx, 618. ISBN 9780073511993. info
 • STOVALL, James Glen. Web journalism : practice and promise of a new medium. Boston: Pearson Education, 2004. xv, 239. ISBN 0205353983. info
 • BECH-KARLSEN, Jo. Být přitom :reportáž jako žánr a metoda. 1. vyd. Oslo: Universitetsforlaget, 1991. 208 s. ISBN 82-7147-094-9. info
 • TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 191 s. ISBN 8073670968. info
 • TUŠER, Andrej. Ako sa robia noviny. 4., prepracované vyd. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2010. 288 s. ISBN 9788089447237. info
 • BURNS, Lynette Sheridan. Žurnalistika : [praktická příručka pro novináře]. Translated by Hana Antonínová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 186 s. ISBN 8071788716. info
 • OSVALDOVÁ, Barbora. Zpravodajství v médiích. 2., upr. vyd. Praha: Karolinum, 2011. 144 s. ISBN 9788024618999. info
 • Media and convergence management. Edited by Sandra Diehl - Matthias Karmasin. Berlin: Springer, 2013. xxv, 376. ISBN 9783642361623. info
 • Making online news : newsroom ethnographies in the second decade of internet journalism. Edited by David Domingo - Chris Paterson. New York: Peter Lang, 2011. xx, 185. ISBN 9781433110641. info
Výukové metody
Teoretická příprava.

Praktické novinářské úkoly.
Metody hodnocení
Přednášky na nichž jsou studenti seznamováni s jednotlivými tématy podle osnovy kurzu. V seminářích pak prakticky procvičují psaní jednotlivých žurnalistických žánrů.

Kurz úspěšně zakončí posluchači, kteří splní v dohodnutém termínu a v minimálně dostatečné kvalitě všechny úkoly zadané při přednáškách a seminářích, uspějí v závěrečném testu znalostí z přednášek a ze studijní literatury, získají dostatečný počet bodů za praktické úkoly v semináři (není povoleno používat do tohoto kurzu úkoly zpracované v jiném kurzu) a uspějí v závěrečném praktickém testu žurnalistických dovedností.

U praktických úkolů (článků) vyučující hodnotí formální náležitosti a věcnou správnost, gramatiku; originalitu, styl a dodržení žánru.
Informace učitele
V době výuky kurzu budou ve studijních materiálech v IS zveřejňovány všechny důležité doplňující informace a podklady související s kurzem (jeho začátkem, průběhem a ukončením).

During the course, all the important additional information and documents associated with the course (its beginning, organisation and completion) are to be published in the study materials folder in the Information System (IS).

POZOR: Velmi podstatným předpokladem k úspěšnému absolvování kurzu (a možnosti pokračovat dále ve studiu) je mimo jiné dodržování všech žurnalistických profesních zásad, etických a právních norem. Pokud například ze zadání úkolu (ať už písemného nebo ústního) plyne, že student má pracovat běžným žurnalistickým způsobem a získat a použít reálné informace od reálných zdrojů, musí tak učinit, nemůže si informace, skutečnosti či zdroje vymýšlet ani je nijak upravovat.

Podvodné plnění studijních povinností: Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání univerzity i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, jaro 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2019/ZUR130