ZUR139 Úvod do studia dějin médií

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martina Novotná (cvičící)
Mgr. Martin Vérteši (pomocník)
Garance
PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 8:00–9:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 6/150, pouze zareg.: 0/150
Mateřské obory/plány
předmět má 26 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kursu je seznámit posluchače s předními tématy vývoje převážně tištěných médií v klíčových zemích euroamerického civilizačního prostoru (Velká Británie, Francie, Německo, Spojené státy americké) od 16. století do poloviny 20. století. Cílem kursu Úvod do studia dějin médií je seznámit posluchače s klíčovými rysy vývoje médií, zejména v předních zemích euroamerického civilizačního prostoru (anglosaské země, Francie, Německo).
Kurs sleduje proměny přenosu a uchovávání slova a zvukových dokumentů, textu a obrazu v průběhu lidských dějin a proces formování a vývoje tištěných a elektronických médií. Specifickou pozornost věnuje vytvoření písemných systémů, objevu knihtisku a jeho využití, zrodu moderní telekomunikace a zpravodajských agentur, vývoji tištěných médií od neperiodické produkce v podobě zpravodajských a publicistických letáků k novinám a časopisům, dále vytvoření moderních mediálních nástrojů komunikace, jako je rozhlas, film a televize, ale také proměnlivým formám regulace a kontroly médií a konečně také globální komunikační revoluci na přelomu 2. a 3. tisíciletí.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen identifikovat a shrnout důležité rysy hlavních period vývoje médií ve světovém kontextu.
Osnova
 • 1. Úvodní lekce
 • 2. Přenos a uchovávání slova a textu
 • 3. Telekomunikace
 • 4. Zpravodajské agentury
 • 5. Tištěná média I
 • 6. Tištěná média II
 • 7. Tištěná média III
 • 8. Audiální dokumenty a rozhlas
 • 9. Přenos a uchovávání obrazu
 • 10. Film a televize
 • 11. Tvůrci médií
 • 12. Regulace a kontrola médií
 • 13. Globální komunikační revoluce
Literatura
  povinná literatura
 • VEČEŘA, Pavel. Úvod do dějin tištěných médií. Praha: Grada Publishing, 2015. 272 s. první vydání. ISBN 978-80-247-4178-9. info
 • KÖPPLOVÁ, Barbora a Ladislav KÖPPL. Dějiny světové žurnalistiky. 1, Celý svět je v novinách. Vyd. 1. Praha: Novinář, 1989. 332 s. : i. info
 • PROKOP, Dieter. Boj o média : dějiny nového kritického myšlení o médiích. Translated by Barbara Köpplová - Monika Loderová. 1. čes. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 409 s. ISBN 8024606186. info
 • THOMPSON, John B. Média a modernita : sociální teorie médií. Translated by Jan Jirák. 1. čes. vyd. Praha: Karolinum, 2004. 219 s. ISBN 8024606526. info
 • BREČKA, Samuel, Vladimír DRAXLER, Ivan KRÁLIK a Martin ŠKOP. Od tamtamov po internet : prehľad dejín mediálnej komunikácie. Žilina: Eurokódex, 2009. 320 s. ISBN 9788089363292. info
 • BRIGGS, Asa a Peter BURKE. A social history of the media : from Gutenberg to the Internet. 3rd ed. Malden, Mass.: Polity, 2009. viii, 346. ISBN 9780745644950. info
 • KOVARIK, Bill. Revolutions in communication : media history from Gutenberg to the digital age. London: Continuum, 2011. x, 367. ISBN 9781441114600. info
 • STÖBER, Rudolf. Mediengeschichte : die Evolution "neuer" Medien von Gutenberg bis Gates : eine Einführung. 1. Aufl. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 2003. 280 s. ISBN 3531140477. info
 • BÖHN, Andreas a Andreas SEIDLER. Mediengeschichte : eine Einführung. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 2008. xiii, 217. ISBN 9783823364153. info
 • FAULSTICH, Werner. Mediengeschichte von 1700 bis ins 3. Jahrtausend : mit 27 Abbildungen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2006. 192 s. ISBN 3525032216. info
Výukové metody
Kurs je plánován jako třináct dvouhodinových lekcí formou přednášky.
Metody hodnocení
Informace k distanční výuce a distančnímu zkoušení: zkouška bude realizována ústní distanční formou on-line a je nutné odevzdat výše jmenované zadané překlady a rešerše, stejně jako závěrečnou seminární práci v průběhu zkouškového období - pokud nebylo odevzdáno již dříve - ještě před tím, než student přistoupí ke zkoušce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/ZUR139