ZUR160 Vizuální komunikace v dějinách

Fakulta sociálních studií
podzim 2010
Rozsah
2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ondřej Krajtl (přednášející)
Mgr. Jana Urbanovská, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Rozvrh
Po 10:00–11:40 AVC
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 100 )&& SMER ( DIG )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Tento předmět si zapisují jen studenti/ky specializace Digitální média (DIG) imatrikulačního ročníku 2007/2008 a starších.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz přibližuje historii vizuální komunikace, od nejstarších dob po součastnost. Zaměřuje se na prostředky vizuální komunikace, techniky a média, stejně jako na nejvýznamnější osobnosti. Na vybraných příkladech ukazuje sílu vizuální komunikace - vizuální sdělení má největší sílu informovat, vzdělávat a přesvědčovat jedince.
Osnova
 • 1. Skály a jeskyně
 • 2. Ideogramy
 • 3. Abeceda
 • 4. Knižní umění před knihtiskem
 • 5. Knihtisk
 • 6. Kaligrafie a typografie
 • 7. Průmyslová revoluce, litografie, fotografie
 • 8. Avantgarda
 • 9. Modernisté
 • 10. Postmoderna a počítače
Literatura
 • La Typographie (Orig.) : Typografie : od olova k počítačům. info
 • BERGER, Arthur Asa. Seeing is believing : an introduction to visual communication. 3. ed. New York: McGraw-Hill, 2008. xvi, 262. ISBN 9780073534251. info
 • FILIPOVÁ, Marta a Matthew RAMPLEY. Možnosti vizuálních studií : obrazy, texty, interpretace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Seminář dějin umění, 2007. 254 s. ISBN 9788087029268. info
 • Handbook of visual communication : theory, methods, and media. Edited by Ken Smith. London: Lawrence Erlbaum Associates, 2005. xxii, 601. ISBN 0805841792. info
 • Vizuální teorie : současné anglo-americké myšlení o výtvarných dílech. Edited by Ladislav Kesner, Translated by Lucie Vidmarová - Ladislav Kesner. Vyd. tohoto souboru 1. Jinočany: H & H, 1997. 265 s. : i. ISBN 80-86022-17-X. info
 • Images that injure : pictorial stereotypes in the media. Edited by Paul Martin Lester. 1st pub. Westport: Praeger, 1996. xii, 282 s. ISBN 0-275-94928-1. info
 • GOMBRICH, E. H. Příběh umění. Translated by Miroslava Gregorová. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1992. 558 s. ISBN 8020704167. info
 • FREEDBERG, David. The power of images : studies in the history and theory of response. Pbk. ed. Chicago: University of Chicago Press, 1991. xxv, 534. ISBN 0226261468. info
 • BERGER, John. Ways of seeing. Repr. London: British Broadcasting Corporation, 1985. 166 s. ISBN 0563122447. info
 • MENHART, Oldřich. Nauka o písmu. Vyd. 5. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981. 87 s. : il. info
Metody hodnocení
Typ výuky: přednáška. Způsob zakončení: test.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2011.