ZUR300e Audiovizuální publicistická reportáž

Fakulta sociálních studií
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Jan Rozkošný (přednášející)
Garance
Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Pá 21. 9. 10:00–13:40 Střižna 531, Pá 5. 10. 10:00–13:40 Střižna 531, Pá 19. 10. 10:00–13:40 Střižna 531, Pá 2. 11. 10:00–13:40 Střižna 531, Pá 16. 11. 10:00–13:40 Střižna 531, Pá 30. 11. 10:00–13:40 Střižna 531, Pá 14. 12. 10:00–13:40 Střižna 531
Předpoklady
ZUR367 Audio a video
Kurz kritické videožurnalistiky ve stylu reportáží pořadu 168hodin České televize. Lektorem je vedoucí projektu DVTV Jan Rozkošný, který dříve kromě jiného pracoval v České televizi jako editor pořadů 168 hodin nebo Události, komentáře. Cílem kurzu je simulovat reportáže, které by obstály v reálném vysílání. Omezený počet účastníků semináře garantuje osobní přístup vyučujícího a stálou pracovní interakci během semestru. Reportáže budou točeny na atraktivní téma fake news, resp. jejich uvedení na pravou míru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/10, pouze zareg.: 0/10
Mateřské obory/plány
předmět má 25 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je teoretická a zejména praktická příprava na tvorbu audioviuzálních publicistických reportáží, které jsou základním konstitutivním prvkem řady televizních, rozhlasových nebo internetových AV formátů (v českém prostředí například pořady 168hodin (Česká televize), Střepiny (Nova) nebo zpravodajsko-publicistické pořady Českého rozhlasu. Student/ka projde pod vedením lektora celým procesem tvorby reportáže od přehledu základních teoretických předpokladů, volby tématu, rešerši výběru respondentů, výběru reportážních metod, až po samotnou realizaci reportáže a hodnotícího debriefingu.
Výstupy z učení
Výsledkem kurzu by pak měla být u každého studenta/tky dvojice zhruba pětiminutových audiovizuálních publicistických reportáží s jednotícím tématem, a totiž ověření/vyvrácení tzv. “fake news”, které poskytují dostatečný prostor pro uplatnění nejrůznějších reportážních postupů. Absolventi/tky by po absolvování kurzu měli být schopni samostatně připravit publicistickou audiovizuální reportáž.
Osnova
  • Pá 21. 9. 10:00--13:40 (Střižna 531) Teoretické vymezení audiovizuální publicistické reportáže, přehled publicistických reportážních přístupů v mediálním prostředí České republiky (168hodin, Reportéři, Střepiny apod.) + diskuze k možným tématům vlastních reportáží Pá 5. 10. 10:00--13:40 Střižna 531 Zadání a vymezení první vlastní audiovizuální reportáže. Pá 19. 10. 10:00--13:40 Střižna 531 Prezentace stavu příprav audiovizuální reportáže, kritická diskuze nad dosavadními výsledky + mentoring vzhledem k dalším možným postupům reportáže (workshop) Pá 2. 11. 10:00--13:40 Střižna 531 Prezentace audiovizuální reportáže, diskuze nad výsledkem + Zadání a vymezení druhé vlastní audiovizuální reportáže. Pá 16. 11. 10:00--13:40 Střižna 531 Prezentace stavu příprav audiovizuální reportáže, kritická diskuze nad dosavadními výsledky + mentoring vzhledem k dalším možným postupům reportáže (workshop) Pá 30. 11. 10:00--13:40 Střižna 531 Prezentace audiovizuální reportáže, diskuze nad výsledkem + diskuze nad průběhem celého kurzu Pá 14. 12. 10:00--13:40 Střižna 531 !!! ZÁLOHA !!! - diskuze s tvůrci, pravděpodobně Nora Fridrichová, datum semináře bude přesunuto podle dohody se studenty Povinná literatura: BBC Editorial Guidelines (http://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/guidelines/) Kodex České televize (http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/kodex-ct/) NPR Ethics Handbook (http://ethics.npr.org/) Broadcast Journalism: Techniques of Radio and Television News, Andrew Boyd, Peter Stewart, Ray Alexander, 2012, Focal Press (https://www.amazon.com/Broadcast-Journalism-Techniques-Radio-Television-ebook/dp/B00ABLZPQC/ref=mt_kindle?_encoding=UTF8&me=)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2018/ZUR300e