EN

FSS:ZUR386 Proměny moderních médií - Informace o předmětu

ZUR386 Souvislosti a proměny moderních médií - kauzy, osobnosti, trendy

Fakulta sociálních studií
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavel Sedláček (cvičící)
Garance
Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 14:00–15:40 Studio 527
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 15/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Při seznamování se s klíčovými trendy, kauzami a osobnostmi spojenými s médii je kladen důraz na širší kontext jejich existence. Předmět věnuje zvýšenou pozornost: a) konzumaci mediálních obsahů, jejich sdílení a šíření; b) roli relevantních informací; c) vyhledávání/ověřování původních zdrojů šířených informací; d) mediální manipulaci. Absolventi předmětu budou schopni: 1. hlouběji porozumět světu médií a komunikace v kontextu nejaktuálnějších změn; 2. efektivněji odlišovat/filtrovat podstatné informace od přebytečných; 3. lépe ověřovat původ informací; 4. více pochopit úskalí/přínosy žurnalistické práce. Předmět je postaven na myšlence důležitosti a nezastupitelnosti kultivace mediální gramotnosti na obou stranách - u tvůrců mediálních sdělení i u jejich publik. Kurz si klade za další cíle: rozšíření schopnosti kritického myšlení; rozvíjení umění argumentace a podpoření práce s moderními komunikačními prostředky. Přestože předmět soustřeďuje pozornost na nejaktuálnější dění, pro ilustraci podobností s minulými trendy, kauzami a událostmi využívá období od druhé poloviny minulého století po současnost. Teritoriálně je zájem soustředěn na středoevropský a angloamerický kontext.
Osnova
 • Pořadí témat je ilustrační, lektor si vyhrazuje právo na jeho změnu v průběhu kurzu, dle časových dispozic sjednaných hostů pro daný semestr i aktuálních událostí.
 • 1. setkání: Úvod do předmětu: základní informace.
 • 2. setkání: Média a role relevantní informace.
 • 3. setkání: Média v čase (mimo)řádných událostí.
 • 4. setkání: (Ne)kultivující média? Média, kultura a zábava.
 • 5. setkání: Mediální a komunikační trendy včera, dnes a zítra.
 • 6. setkání: Potřebujeme médium veřejné služby?
 • 7. setkání: Média a společnost – proč je pro současnost důležité vyrovnání se s minulostí?
 • 8. setkání: Jak funguje (komunitní) rádio?
 • 9. setkání: Moc, bezmoc a nemoc médií: výzkumy, kauzy, osobnosti.
 • 10. setkání: Investigativní žurnalistika: osobnosti, kauzy.
 • 11. setkání: Mediální gramotnost – zbytečnost nebo nezbytnost?
 • 12. setkání: prezentace (1. skupina)
 • 13. setkání: prezentace (2. skupina) + test (1. termín)
 • Výběr z diskutovaných témat: seriózní vs bulvární média; leaks vs žurnalistika; mainstreamová vs alternativní média; média veřejné služby a média komerční; stará a nová média; mediální korporace; publikum; bulvarizace mediálních obsahů; etika médií; fake news; sociální sítě, vlogging; Web 1.0-2.0-3.0; mediální gramotnost; propaganda; normalizace; perestrojka; cenzura; samizdat; komentář; investigativní žurnalistika; agenda setting; spirála mlčení; reklama; mediální obraz; mediální aktivismus a občanská žurnalistika; média a každodennost.
Literatura
  doporučená literatura
 • KIDD, Jenny. 2016. Representation.
 • LULE, Jack. 2015. Globalization and Media.
 • DeFLEUR L., Melvin. 2010. Mass Communication Theories.
 • JAKUBOWICZ, Karol. Média a demokracie v 21. století : hledání nových modelů. Translated by Svatava Navrátilová. I. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 287 stran. ISBN 9788021084490. info
 • ATTKISSON, Sharyl. The smear : how shady political operatives and fake news control what you see, what you think, and how you vote. First edition. New York: Harper, an imprint of HarperCollins publishers, 2017. 294 stran. ISBN 9780062468161. info
 • LEVITIN, Daniel J. Weaponized lies : how to thingk critically in the post-truth era. First edition. Dutton: Penguin Books, 2017. xviii, 294. ISBN 9780241312421. info
 • GUTSCHE, Robert E. Media control : news as an institution of power and social control. First published. New York: Bloomsbury, 2015. x, 383. ISBN 9781501320132. info
 • JAKUBOWICZ, Karol. Nová ekologie médií : konvergence a mediamorfóza. Translated by Svatava Navrátilová. Zlín: Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2013. 334 stran. ISBN 9788087500385. info
 • Media in Europe today. Edited by Josef Trappel - Denis McQuail. Chicago: Intellect, 2010. 272 p. ISBN 9781841504032. info
Výukové metody
1. Monologická (výklad, přednáška, instruktáž). 2. Dialogická (debata, brainstorming). 3. Metody práce s textem (učebnicí, knihou), mediálním produktem, audiovizuálním záznamem. 4. Prezentace (statická projekce). 5. Kooperativní výuka. 6. Role play.
Metody hodnocení
1. summary z povinných zdrojů (2x, termíny viz sylabus), 2. prezentace v závěru kurzu, 3. průběžný test, 4. docházka (povinná při účasti hostů, exkurzi, workshopu, závěrečné prezentaci a testu, ve zbývajících částech jsou povoleny 4 absence)
Informace učitele
Základními součástmi předmětu jsou přednášky a diskuse. Domácí úkoly jsou zahrnovány do debat a prezentací při pozdější výuce a jsou součástí testu. V hodinách jsou zadávány dílčí individuální a skupinové úkoly (forma workshopu). Je vítáno aktivní komentování a kritické hodnocení audiovizuálních záznamů/dokumentů demonstrujících probíraná témata. Lektor doporučuje využívat pro práci v hodinách nejmodernějších komunikačních technologií usnadňujících pohyb studujících na internetu při plnění povinností přímo ve výuce. Vedle dané struktury kurzu lektorem budou spolutvůrci obsahu samotní studující, kteří v rámci debat mohou nabídnout nové úhly pohledu na dané otázky a tím přispějí k obohacení náplně předmětu. Navíc u některých domácích úkolů si studující vybírají z nabídky dané lektorem. Účastníci kurzu obvykle spolurozhodují o místě konání exkurze. Metodika výuky podporuje rozrušení tradiční jednostranné komunikace směrem od lektora ke studujícím.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2018/ZUR386