ZUR441 Seminář k diplomové práci I

Fakulta sociálních studií
jaro 2018
Rozsah
0/4/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Rudolf Burgr, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Kateřina Kirkosová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Rodrigo Morales (přednášející)
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Leo Nitče (přednášející)
PhDr. Jiřina Salaquardová (přednášející)
Mgr. Pavel Sedláček (přednášející)
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jaromír Volek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kateřina Škařupová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Michal Tkaczyk, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Pá 23. 2. 11:30–13:00 AVC
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
ZUR441/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Burgr
ZUR441/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Čuřík
ZUR441/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Kirkosová
ZUR441/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Macek
ZUR441/05: Čt 18:45–20:15 Střižna 531, R. Morales
ZUR441/06: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Motal
ZUR441/07: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Salaquardová
ZUR441/08: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Šmahel
ZUR441/09: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Urbániková
ZUR441/10: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Večeřa
ZUR441/11: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Volek
ZUR441/12: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Waschková Císařová
ZUR441/13: Rozvrh nebyl do ISu vložen. H. Macháčková
ZUR441/14: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Škařupová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář k diplomové práci I je prvním ze dvou povinných seminářů, v nichž se studenti oboru pouštějí do přípravy a realizace diplomové práce. Seminář je veden jednotlivými vedoucími prací. V rámci semináře se studenti seznamují s pravidly vypracování odborného textu a se standardními postupy při volbě a přípravě tématu diplomové práce. Cílem semináře je připravit studenta na samostatnou tvůrčí práci. Výstupem ze semináře je vyhotovený projekt diplomové práce, v němž student/ka formuluje téma, výzkumnou otázku / praktické zadání, metodu práce, kontext související odborné diskuze a obecnější přínos práce.
Osnova
  • výběr vedoucího práce, předběžná formulace tématu přihlášení do seminární skupiny přihlášení k tématu v ISu odevzdání projektu diplomové práce
Literatura
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 209 s. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3. info
  • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
  • DVOŘÁKOVÁ-JANŮ, Věra. Jak psát diplomovou práci. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita, 1996. 37 s. +. ISBN 80-213-0229-1. info
  • SLANÝ, Antonín a Jaroslav NEKUDA. Jak /ne/napsat závěrečnou práci. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. 86 s. ISBN 80-210-0727-3. info
Výukové metody
Individuální konzultace
Metody hodnocení
Zápočet je podmíněn odevzdáním projektu diplomové práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.