ZUR587 Dramaturgical analysis

Faculty of Social Studies
Spring 2019
Extent and Intensity
1/1/0. 6 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. BcA. Miroslav Vlček (lecturer)
Supervisor
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.
Department of Media Studies and Journalism - Faculty of Social Studies
Contact Person: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Supplier department: Department of Media Studies and Journalism - Faculty of Social Studies
Timetable
each even Thursday 16:00–19:40 AVC
Prerequisites (in Czech)
ZUR434 Methodology of Media Research || ZUR583 Critical Discourse Analysis || ZUR559 Methods and technigues
Nebo jiný metodologický kurz, na základě kterého vyučující udělí výjimku.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 20 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 9/20, only registered: 1/20
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
The main goal of the course is to introduce different approaches to so called dramaturgical analysis be which we mean the specific work of creative producer or script doctor during development and production of audio-visual work.
Syllabus
 • 1. Dramaturgická analýza jako tvůrčí postup I – úvod a vymezení pojmu (+ projekce Matrix, 1999, r. The Wachowski Brothers) - 21.2.
 • 2. Dramaturgická analýza jako scenáristický postup I - Konvenční (americká) narativní struktura (+ projekce Paterson, 2016, r. J. Jarmusch) - 7.3.
 • 3. Dramaturgická analýza jako scenáristický postup II - Paralelní narace, Mozaika příběhů, Vyprávění se skupinovým hrdinou, Flashback, vyprázdněná narace... (Babie leto, r. 2014, r. G. Dezorz) - 21.3.
 • 4. Diskurzivní analýza jako nástroj analýzy filmu - Rasismus ve filmu (+ projekce La Nuit Américaine, 1973, r. F. Truffaut) - 4.4.
 • 5. Intertextualita ve filmu (+ projekce Time for Cheries [ONAT HADUVDEVANIM], 1990, r. Haim Bouzaglo) - 18.4.
 • 6. Dramaturgická analýza jako tvůrčí postup II - "Autorská analýza" (+ projekce dokumentu + domácí příprava formou oboznámní se se zadaným scénářem) - 2.5.
 • 7. Dramaturgická analýza dokumentu a práce se scénářem- 16.5. Změna programu vyhrazena.
Literature
  required literature
 • Aronsonová, L. Scénář pro 21. století. 2014
 • MOTAL, Jan. Základní problémy dramaturgie (Basic Issues of Dramaturgy). In Nové trendy v médiích II: rozhlas a televize. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 45-79, 34 pp. ISBN 978-80-210-5826-2. URL info
 • NICHOLS, Bill. Engaging cinema : an introduction to film studies. 1st ed. New York: W. W. Norton & Co., 2010. xxvii, 545. ISBN 9780393934915. info
 • VAN DIJK, Teun A. Ideology: A Multidisciplinary Approach. London: Sage Publications, 1998. 384 pp. ISBN 978-0-7619-5655-6. info
  recommended literature
 • Palúch, M. Autorský dokuemntárny film na slovensku po roku 1989
 • NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010. 316 s. ISBN 9788073311810. info
 • NOVOTNÝ, David Jan. Budování příběhu, aneb, Demiurgie versus dramaturgie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2007. 234 s. ISBN 9788024613062. info
Teaching methods
lecture, seminar, reading, video-time
Assessment methods
Each student must submit at least 6 papers out of total 7 before the class when the film is discussed. Papers must be at least one 1 page long and should answer at least one of ten questions given by the teacher after the screening. Participation at all classes in compulsory. Eventual absences can be replaced, at most twice, by an essay in the range of 5 pages related to the given lecture. Final grade will be given based on written analyses of one of the given films, though student must show at least basic understanding of on method used during the semester. All analyses has to be discussed personally with the teacher after their submission.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Autumn 2012, Autumn 2013, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2017, Spring 2018.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/spring2019/ZUR587