ZUR721 Seminář k bakalářské práci I

Fakulta sociálních studií
podzim 2013
Rozsah
0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Rudolf Burgr, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc. (přednášející)
PhDr. Jiřina Salaquardová (přednášející)
PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jaromír Volek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Rodrigo Morales (cvičící)
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Svatava Navrátilová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Leo Nitče (cvičící)
Mgr. Pavel Sedláček (cvičící)
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZUR721/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Burgr
ZUR721/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Čuřík
ZUR721/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Macek
ZUR721/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Pavelka
ZUR721/05: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Salaquardová
ZUR721/06: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Večeřa
ZUR721/07: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Volek
ZUR721/08: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Morales
ZUR721/09: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Motal
ZUR721/10: Rozvrh nebyl do ISu vložen. S. Navrátilová
ZUR721/11: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Nitče
ZUR721/12: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Sedláček
ZUR721/13: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Škop
ZUR721/14: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Šmahel
ZUR721/15: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Waschková Císařová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář k bakalářské práci I je prvním ze dvou povinných seminářů, v nichž se studenti oboru pouštějí do přípravy a realizace své bakalářské práce. Seminář je veden jednotlivými vedoucími prací. V rámci semináře se studenti seznamují s pravidly vypracování odborného textu a se standardními postupy při volbě a přípravě tématu bakalářské práce. Cílem semináře je připravit studenta na samostatnou tvůrčí práci. Výstupem ze semináře je vyhotovený projekt bakalářské práce, v němž student/ka formuluje téma, výzkumnou otázku / praktické zadání, metodu práce, kontext související odborné diskuze a obecnější přínos práce.
Osnova
  • výběr vedoucího práce, předběžná formulace tématu
  • přihlášení do seminární skupiny
  • přihlášení k tématu v ISu
  • odevzdání projektu bakalářské práce
Literatura
  • Nekuda, J. – Slaný, A. 1993. Jak (ne)psat závěrečnou práci. Brno: Masarykova univerzita
  • Šanderová, J. 2005. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství
  • Čmejrková, S. - Daneš, F. - Světlá, D. 1999. Jak napsat odborný text. Praha: LEDA
  • Eco, U. 1997. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia
  • Dvořáková – Janů, V.1996. Jak psát diplomovou práci. Praha: Credit
Metody hodnocení
Zápočet je podmíněn odvzdáním projektu bakalářské práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017.