ZUR721 Seminář k bakalářské práci I

Fakulta sociálních studií
jaro 2014
Rozsah
0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Rudolf Burgr, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Jan Hanák (přednášející)
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Rodrigo Morales (přednášející)
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Svatava Navrátilová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Leo Nitče (přednášející)
prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc. (přednášející)
PhDr. Jiřina Salaquardová (přednášející)
Mgr. Pavel Sedláček (přednášející)
Mgr. Renáta Sedláková, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jaromír Volek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář k bakalářské práci I je prvním ze dvou povinných seminářů, v nichž se studenti oboru pouštějí do přípravy a realizace své bakalářské práce. Seminář je veden jednotlivými vedoucími prací. V rámci semináře se studenti seznamují s pravidly vypracování odborného textu a se standardními postupy při volbě a přípravě tématu bakalářské práce. Cílem semináře je připravit studenta na samostatnou tvůrčí práci. Výstupem ze semináře je vyhotovený projekt bakalářské práce, v němž student/ka formuluje téma, výzkumnou otázku / praktické zadání, metodu práce, kontext související odborné diskuze a obecnější přínos práce.
Osnova
  • výběr vedoucího práce, předběžná formulace tématu
  • přihlášení do seminární skupiny
  • přihlášení k tématu v ISu
  • odevzdání projektu bakalářské práce
Literatura
  • Šanderová, J. 2005. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství
  • Dvořáková – Janů, V.1996. Jak psát diplomovou práci. Praha: Credit
  • Nekuda, J. – Slaný, A. 1993. Jak (ne)psat závěrečnou práci. Brno: Masarykova univerzita
  • Eco, U. 1997. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia
  • Čmejrková, S. - Daneš, F. - Světlá, D. 1999. Jak napsat odborný text. Praha: LEDA
Metody hodnocení
Zápočet je podmíněn odvzdáním projektu bakalářské práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017.