ZURb1226 Public relations

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Jan Tomandl (přednášející)
Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Boris Rafailov, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 18:00–19:40 Studio 527
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 18/20, pouze zareg.: 5/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 5/20
Mateřské obory/plány
předmět má 35 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy public relations v teoretické i praktické rovině. Kurz vzniká ve spolupráci s praxí, studenti řeší konkrétní situace reálných klientů.
Výstupy z učení
Předmět připravuje prostřednictvím nabytých znalostí budoucí novináře na styk s profesionály public relations v žurnalistické praxi, ale také studentům přináší základní informace pro uplatnění přímo v public relations. V širší perspektivě pak pomáhá studentům jakožto občanům vidět vliv public relations na společenské procesy a politický život. Po úspěšném absolvování předmětu jsou studenti schopni uplatnit nabyté znalosti v praxi.
Osnova
 • 1) PR jako součást komunikačních studií a marketingového mixu
 • 2) Historie a současnost PR
 • 3) Gatekeeping a zpravodajská hodnota v kontextu PR
 • 4) Klient, zakázka a realizace v PR praxi + zadání praktického úkolu
 • 5) Media relations; principy a zásady; tisková zpráva
 • 6) Media relations; tisková konference; monitoring, evaluace, hodnocení publicity
 • 7) Sociální sítě v PR
 • 8) Influenceři v marketingu a PR
 • 9) Základy krizové komunikace
 • 10) PR - politika - propaganda - etika
 • 11) Strategická komunikace, issues management, public affairs, advocacy
 • 12) Prezentace a vyhodnocení praktického úkolu
Literatura
  povinná literatura
 • Marketingová komunikace a public relations : výklad pojmů a teorie oboru. Edited by Jan Halada. První vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 118 stran. ISBN 9788024630755. URL info
 • HEJLOVÁ, Denisa. Public relations. První vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. 250 stran. ISBN 9788024750224. URL info
 • TOMANDL, Jan. Jak účinně oslovit média : media relations v podnikání, správě, kultuře i neziskovém sektoru. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. 296 s. ISBN 9788025134573. info
  doporučená literatura
 • TOMANDL, Jan, Jaroslav ČUŘÍK, Kristýna MARŠOVSKÁ a Tereza FOJTOVÁ. Krizová komunikace : principy - zkušenosti - postupy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 221 s. ProMedia, sv. 1. ISBN 978-80-210-9636-3. info
 • KŘEČEK, Jan. Politická komunikace : od res publica po public relations. Vyd. 1. Praha: Grada, 2013. 169 s. ISBN 9788024735368. URL info
 • TOMANDL, Jan. Public relations a zpravodajství : vliv hluboké proměny žurnalistiky na teorii a praxi vztahů s médii. 1. vyd. Zlín: VeRBuM, 2012. 152 s. ISBN 9788087500286. info
 • FTOREK, Jozef. Public relations jako ovlivňování mínění : jak úspěšně ovlivňovat a nenechat se zmanipulovat. 3., rozš. vyd. Praha: Grada, 2012. 214 s. ISBN 9788024739267. URL info
 • BERNAYS, Edward L. Public relations. Oklahoma: Norman, 2010. x, 374. ISBN 1419173383. info
 • FTOREK, Jozef. Public relations a politika : kdo a jak řídí naše osudy s naším souhlasem. První vydání. Praha: Grada, 2010. 184 stran. ISBN 9788024733760. URL info
 • SVOBODA, Václav. Public relations : moderně a účinně. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2009. 239 s. ISBN 9788024728667. URL info
 • L'ETANG, Jacquie. Public relations : základní teorie, praxe, kritické přístupy. Translated by Petr Antonín. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 338 s. ISBN 9788073675967. info
Výukové metody
Přednášky, semináře, případové studie, týmová tvorba samostatných prací a praktických projektů s přímým napojením na praxi. Simulovaná výuka pod spolu-vedením mentorů z praxe. Projektově orientovaná výuka. Rozvíjení týmové spolupráce.
Metody hodnocení
Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast na výuce(prezence nejméně 75 procent) a průběžná práce na zadávaných praktických úkolech. Každý student musí během semestru zpracovat týmový praktický úkol, vždy v konkrétní spojitosti s praxí (například analýza komunikace konkrétního subjektu, návrh vhodných komunikačních kanálů, text tiskové zprávy, scénář tiskové konference, návrh krizové komunikace atd.). Úkol je hodnocen vyučujícím i klientem z praxe a následně případně doplněn či přepracován.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2023/ZURb1226