ZURb1401 Workshop I: Contemporary Czech language

Faculty of Social Studies
Spring 2020
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Radovan Plášek (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. et Mgr. Kateřina Kirkosová, Ph.D.
Department of Media Studies and Journalism - Faculty of Social Studies
Contact Person: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Supplier department: Department of Media Studies and Journalism - Faculty of Social Studies
Timetable
Thu 20. 2. 8:00–9:40 PC54, Thu 27. 2. 8:00–9:40 PC54, Thu 5. 3. 8:00–9:40 PC54, Thu 12. 3. 8:00–9:40 PC54, Thu 19. 3. 8:00–9:40 PC54, Thu 26. 3. 8:00–9:40 PC54, Thu 2. 4. 8:00–9:40 PC54, Thu 9. 4. 8:00–9:40 PC54, Thu 23. 4. 8:00–9:40 PC54, Thu 30. 4. 8:00–9:40 PC54, Thu 7. 5. 8:00–9:40 PC54, Thu 14. 5. 8:00–9:40 PC54
Prerequisites (in Czech)
! ZUR203 Contemporary Czech language
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 20 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 16/20, only registered: 0/20
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 32 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The course is designed as a practical workshop. The aim is to motivate students to be professionally interested in the Czech language and to underpin the knowledge they acquired in their previous studies. Also: to deepen and supplement their knowledge through intensive trainings. Each session entails editing specially created texts (each concerning a specific point of grammar) followed by joint analysis of the given subject. Intermediate tests (games) verify – through repetition and revision – students’ knowledge throughout the entire term. After a certain area has been learned, the teacher evaluates the tests and students thus obtain feedback. Students work with basic codifying reference works during the course. The conditions for successful completion of the course are a student’s active participation (long-term absence is not allowed), successful completion of the intermediate and summary tests, passing of the final test + successful completion of the seminar assignments. All the written materials make up the study documents (students must use them to prepare for the final test). The complexity of the course is based on the requirements of the application sphere, as elaborated in the market analysis.
Learning outcomes
During the course students will deepen the knowledge of the grammar and style of the contemporary Czech language and intensify their training. They will thus be able not only to produce language-quality (not only journalistic) texts but also to make their proofreading.
Syllabus
 • Introductory lesson: familiarization with the content of the course and conditions of passing; familiarization with the manuals and other resources they will use; standard language, usage and codification; entrance test and its analysis. Second hour: capital letters; writing words taken over; exercise on s / z; phenomena associated with nouns; treacherous words. Third lesson: repetition of past; adjectives and pronouns; noun and adjective match; capital letters a second time. Fourth hour: punctuation; escalation of adjectives and adverbs; numerals and their spelling; capital letters for the third time. Fifth lesson: punctuation in a simple sentence; match of subject and predicate; treacherous words and other spelling pitfalls; summary repetition with evaluation in the next lesson. Sixth hour: summary repetition evaluation; punctuation in compound sentences; infinitive and the verb být; treacherous spelling phenomena; inflection of foreign names. Seventh hour: other punctuation marks (period, colon, semicolon, question mark, exclamation mark, three periods, parentheses, slash, quotation marks and direct speech); punctuation in compound sentences; semantics of some words. Eighth hour: sentence and testimony; word order; current sentence structure and use of the question; misdemeanors; verb and noun phrases. Ninth hour: condensation and decondensation of the text; deviations from sentence structure; selected problems or meeting of grammar and stylistics. Tenth lesson: complex sentences and phrases; abbreviations, marks and titles; selected typographical questions. Eleventh lesson: introduction to administrative skills - writing, linguistic and polite; selected typographical questions; at the end of the repetition. Twelve lesson: final comprehensive test.
Literature
 • Česká technická norma Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem ČSN 016910. Kolektiv Ústavu pro českou literaturu ČSAV: Editor a text (úvod do praktické textologie). Paseka, Praha – Litomyšl, 2006.
 • Náhradní obsah: Hlavsová, J. Čeština bez chyb. 333 slov, v nichž se často chybuje. Fortuna, Praha 1997.Hlavsová, J.: Čeština na každý den. 365 slov, v nichž se často chybuje. Víkend. Praha 2007.Hlavsová, J: Opravník omylů v českém jazyce. Víkend, Praha
 • Náhradní obsah: Marek, J.: Český pravopis, obtížná slova. Alda, Olomouc 2000.Svozilová, N.: Jak mluvíme, píšeme a jak hřešíme proti dobré češtině. H+H 1999.Kolektiv autorů z jazykové poradny: Na co se nás často ptáte. Scientia, Praha 2002. www.ujc.cas.cz
 • Chadim, O.: Jak bysme (bychom) měli mluvit, kdybychom (kdybychom) chtěli. Adonai, Praha 2001. Kol.autorů: Čeština jak ji znáte i neznáte. Academia, Praha 1998. Sgall, P., Panelová, J: Jak psát a jak nepsat česky. UK Karolinum 2004. Praha.
 • Náhradní obsah: Kol.autorů: Jak zacházet s náboženskými výrazy (pravopis, výslovnost, tvary, význam. Academia , Praha 2004.Kol. autorů: Na co se nás často ptáte. JAK POUŽÍVAT ČÁRKU a další interpunkční znaménka. Klett, Praha 2006.
 • Staněk, V.: Jak psát správně čárky. Fortuna. Praha 1997. Kol. autorů: Hrátky s češtinou. SPN. Praha 2007.Kol. autorů: Hrátky s češtinou II. ISV, Praha 2001.Fucimanová, M.: Jak psát správně velká počáteční písmena v češtině. Vakát, Brno 2008.
 • Hůrková, J.: Antická jména. Jak je číst a skloňovat. AMU, Praha 2005. Sochorová, M.: Český jazyk v kostce. Fragment, Praha 2007. Martincová, O a kol: Nová slova v češtině. Slovník neologismů. Academia Praha 1998.
 • Polívková, A.: Naše místní jména a jak jich užívat, Academia, Praha 1985.Korekturní znaménka: Čsl. státní norma (ČSN 88 04 10.) Čmejrková, A., Daneš, F., Světlá, J.: Jak napsat odborný text. Praha: Leda 1999.
 • Šanderová, J: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON 2005.Filka, J.: Metodika tvorby diplomové práce. Vydavatelství KNIHAŘ, Brno 2002.Meško, D., Katušák, D., Bindera, J., a kol: Akademická příručka. Osveta 2006.
 • Šesták, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Academia. Praha 2000.Čechová, M a kol.: Stylistika současné češtiny. ISV – nakladatelství. Praha 1997.Čechová, M. a kol.: Současná česká stylistika. ISV – nakladatelství. Praha 2003.
 • Náhradní obsah: Pravidla českého pravopisu. Academia, Praha 2004.Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Academia, Praha 2000.SSJČ (Spisovný slovník jazyka českého), osmidílný. ČSAV, Academia, Praha 1989.
 • Příruční mluvnice češtiny. Edited by Miroslav Grepl - Petr Karlík - Marek Nekula - Zdenka Rusínová. Vyd. 2., opr. Praha: Lidové noviny, 1996. 799 s. ISBN 8071061344. info
 • HÁLA, Bohuslav. Výslovnost spisovné češtiny. 1, Zásady a pravidla : výslovnost slov českých. Praha: Academia, 1967. info
 • ROMPORTL, Milan. Výslovnost spisovné češtiny : výslovnost slov přejatých : výslovnostní slovník. Vyd. 1. Praha: Academia, 1978. 318 s. info
 • HŮRKOVÁ, Jiřina. Česká výslovnostní norma. Praha: Scientia, 1995. ISBN 80-85827-93-X. info
 • DOLANSKÁ, N. 1994. Jak se stát Hemingwayem : příručka pro budoucí žurnalisty. Praha : Karolinum.
 • JIRÁK, Jan, Otakar ŠOLTYS and Jiří NEKVAPIL. Jazyk ve společenském kontextu : základy jazykovědy pro studenty sociálních věd. 2. dopl. vyd. Praha: Karolinum, 1996. 102 s. ISBN 8071842109. info
 • HOFFMANNOVÁ, Jana and Jiří KRAUS. Písemnosti v našem životě. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1996. 159 s. ISBN 8071683019. info
 • OSVALDOVÁ, Barbora and Jan HALADA. Encyklopedie praktické žurnalistiky. 1. vyd. Praha: Libri, 1999. 256 s. ISBN 80-85983-76-1. info
 • DANEŠ, František. Český jazyk na přelomu tisíciletí. Vyd. 1. Praha: Academia, 1997. 292 s. ISBN 8020006176. info
 • NĚMEC, Igor and Jan HORÁLEK. Dědictví řeči. 1. vyd. Praha: Panorama, 1986. 468 s. info
 • JELÍNEK, Jaroslav and Vlastimil STYBLÍK. Čtení o českém jazyku. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971. 362 s. info
 • Jazyková příručka, najdete: http:////prirucka.ujc.cas.cz/
Teaching methods
Frontal (explanation), text exercises and homework, cooperative and discussion.
Assessment methods
Homework and preparation in the form of several tasks are required during the semester. Active participation in the course (at least 80%) is also required. Each meeting includes text tasks (+ partial tests); students can get acquainted with the result either in the following meeting or they can find it in the IS delivery room by the given date.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2019, Autumn 2020, Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (Spring 2020, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/spring2020/ZURb1401