ZURb1403 Dílna III: Rádio R

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D. (cvičící)
Bc. Hana Poledníková (cvičící)
Garance
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
(! ZUR370a Radio R )&&(! ZUR370b Radio R II. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studující se v průběhu semestru zapojí do pracovní skupiny cvičného studentského média Radio R, která připravuje zpravodajské a publicistické příspěvky pro živé rozhlasové vysílání. Studenti a studentky budou zapojeni do denního provozu zpravodajské redakce, participovat na výběru příspěvků, jejich přípravě (ankety, reportáže, zprávy, rozhovory, krátké zvukové útvary a spoty) a prezentaci (moderování, čtení zpráv).
Výstupy z učení
Schopnost samostatně připravit krátký auditivní tvar pro vysílání, rozvíjení praktických dovedností natáčení rozhovorů, střihu, moderování, vystupování na mikrofon včetně živého vysílání.
Osnova
 • Natáčení materiálu. Střih materiálu a postprodukce. Anketa. Rozhovor. Reportáž. Zvuková zpráva. Čtená zpráva. Spot. Moderování živého vysílání. Podcasty. Prezentace výstupů v on-line prostředí.
Literatura
  povinná literatura
 • MOTAL, Jan. Experimentální rádio: Úvod do moderování a dobrovolnictví ve studentském a komunitním rádiu. Brno: KMSŽ FSS MU, 2011. 37 s. URL info
 • BOYD, Andrew. Broadcast journalism : techniques of radio and television news. Boston, MA: Elsevier, 2008. 377 s. ISBN 9780240810249. info
  doporučená literatura
 • MOTAL, Jan. Nové trendy v médiích II. Rozhlas a televize. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 223 s. ISBN 978-80-210-5826-2. info
 • MCCOY, Quincy. No static : a guide to creative radio programming. San Francisco: Backbeat Books, 1999. xiv, 272. ISBN 0879307072. info
 • WARREN, Steven. Radio: The Book. Fourth Edition. Burlington – San Diego – London: Focal press, 1999. info
 • MARŠÍK, Josef. Výběrový slovníček termínů slovesné rozhlasové tvorby. Praha: Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, 1999. 60 s. info
 • BOYD, Andrew. Příručka pro novináře : zpravodajství v rozhlase a televizi. Praha: Centrum nezávislé žurnalistiky, 1995. 163 s. info
 • MARŠÍK, Josef. Úvod do teorie rozhlasového programu. Praha: Nakladatelství Karolinum, 1995. 54 s. ISBN 80-7184-013-0. info
Výukové metody
Individuální příprava rozhlasových výstupů pod vedením odborníků z praxe. Simulovaná výuka pod spolu-vedením mentorů z praxe. Vytváření mediálního produktu. Projektově orientovaná výuka. Rozvíjení týmové spolupráce. Princip her.
Metody hodnocení
Za splnění zadaných praktických úkolů bude udělen zápočet.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.