ZURd0001 Teorie mediálních a žurnalistických studií

Fakulta sociálních studií
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 15 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Charles Michael Elavsky, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Alena Macková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D. (přednášející)
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Boris Rafailov, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubit znalost vybraných klíčových teoretických textů a schopnost jejich soustředěného čtení a kritické analýzy. Předmět současně směřuje k tomu, aby konkrétní kohorta studentů věnujících se různým partikulárním dizertačním tématům získala sdílený teoretický základ, který otevře cestu k důkladnější společné diskuzi jednotlivých výzkumných témat pokrývaných doktorandy a jejich výzkumnými týmy. Konkrétní texty pro semináře jsou vybírány tak, aby se vázaly k dizertacím zapojených studentů. Preferovány jsou přitom obecněji koncipované teoretické texty knižního typu konstituující sdílený oborový základ a vytvářející prostor pro přesah mezi jednotlivými specializačními oblastmi mediálních a žurnalistických studií.
Výstupy z učení
Předmět rozvíjí výstupy z učení č. 2, 4, 5 a 6.
Osnova
 • Probíhá formou skupinového semináře, který se koná pětkrát v rámci daného semestru. Předmět je založen na samostatné četbě textů z oblasti teorie mediálních a žurnalistických studií a na jejich následném rozboru a společné diskuzi. Četba textů je dokladována odevzdáním strukturovaných rešerší shrnujících a reflektujících obsah zadaných textů. Podmínkou ukončení předmětu je odevzdání rešerší všech zadaných textů a účast na alespoň čtyřech společných seminářích.
Literatura
 • BAKARDJIEVA, M. Internet society : the Internet in everyday life. 1. vyd. London: SAGE, 2005. 220 s. ISBN 0-7619-4339-0. info
 • BOURDIEU, Pierre. Language and symbolic power. Edited by John B. Thompson. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1991. ix, 302. ISBN 0674510410. info
 • Media effects : advances in theory and research. Edited by Jennings Bryant - Mary Beth Oliver. 3rd ed. Abingdon, Oxon: Routledge, 2009. xv, 640. ISBN 9780805864502. info
 • Habermas and the public sphere. Edited by Craig J. Calhoun. Cambridge: MIT Press, 1992. x, 498. ISBN 0262531143. info
 • Couldry, N., & Hepp, A. (2018). The mediated construction of reality. John Wiley & Sons.
 • EDGERTON, David. The shock of the old : technology and global history since 1900. 1st pub. London: Profile Books, 2006. xviii, 270. ISBN 9781861973061. info
 • FEENBERG, Andrew. Between reason and experience : essays in technology and modernity. Edited by Michel Callon - Brian Wynne. London, England: MIT Press, 2010. xxv, 257. ISBN 9780262514255. info
 • GIDDENS, Anthony. The consequences of modernity. First published. Cambridge: Polity press, 1990. vii, 186. ISBN 0745609236. info
 • Consuming technologies : media and information in domestic spaces. Edited by Roger Silverstone - Eric Hirsch. 1st pub. London: Routledge, 1999. xiii, 241. ISBN 0415117127. info
 • JENKINS, Henry. Convergence culture : where old and new media collide. New York: New York University Press, 2006. xi, 308. ISBN 9780814742952. info
 • Livingstone, S. (2013). Making sense of television: The psychology of audience interpretation. Routledge.
 • MORLEY, David a Kevin ROBINS. Spaces of identity : global media, electronic landscapes and cultural boundaries. London: Routledge, 1995. vi, 257. ISBN 0415095972. info
 • SILVERSTONE, Roger. Television and everyday life. 1st publ. London: Routledge, 1994. xi, 204 s. ISBN 0-415-01647-9. info
 • WEBSTER, Frank. Theories of the information society. 3rd ed. London: Routledge, 2006. viii, 317. ISBN 0415406331. info
Výukové metody
Seminář
Metody hodnocení
Kolokvium
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2022/ZURd0001