ZURd0003 Teoretická část dizertační práce II

Fakulta sociálních studií
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. (přednášející)
Charles Michael Elavsky, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Alena Macková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Boris Rafailov, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
ZURd0002 Teoretická část DP I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět navazuje na Teoretickou část dizertační práce I. Věnován je individuální práci studenta na přípravě teoretické expozice dizertační práce a je primárně založen na práci s teoretickou a empirickou literaturou pokrývající oblast vymezenou tématem dizertační práce. Práce v předmětu se soustředí na (1) formulaci konzistentní koncepce teoretické části dizertační práce a (2) na formulaci teoretického problému dizertační práce. Cílem kurzu je zpracování draftu teoretické části dizertační práce.
Výstupy z učení
Předmět rozvíjí výstupy z učení č. 2, 4, 5 a 6.
Osnova
  • Předmět je založen na individuálních konzultacích se školitelem, na samostatném vyhledávání a čtení literatury a na psaní draftu teoretické části dizertace. Zápočet je udělen za pravidelné konzultace se školitelem a za odevzdání draftu textu teoretické části dizertace.
Výukové metody
Samostatná práce studenta, konzultace se školitelem
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2022/ZURd0003