EN

FSS:ZUR356 Sociální media - teorie a prax - Informace o předmětu

ZUR356 Sociální media - teorie a praxe

Fakulta sociálních studií
jaro 2009
Rozsah
1/1. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Adam Zbiejczuk (přednášející)
Mgr. Pavol Fabuš (cvičící)
Mgr. Adam Javůrek (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Drahomíra Soldánová
Rozvrh
každou sudou středu 12:00–15:40 PC54
Předpoklady
SMER ( DIG )|| SMER ( DIG )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz se ve třech blocích věnuje socio-kulturním aspektům sociálních médií, praktickým ukázkám a práci s jednotlivým internetovými službami.
Osnova
  • 1. blok: Teoretická část tvořená pojednáním o sítích a síťových efektech, historii předchůdců sociálních médií, otázce elitní (one-to-many) versus amatérské (many-to-many) produkce, teorii „dlouhého chvostu“, kritice sociálních médií a jejich umělecké reflexi. 2. blok: Je detailněji zaměřen na vybrané typy amatérské produkce (blogy, občanská žurnalistika) a proměnu konceptů duševního vlastnictví a soukromí ve věku sociálních médií. 3. blok: Představí konkrétní příklady služeb, které bývají označovány jako web 2.0 (del.icio.us, last.fm). Diskuse nad možnostmi vytváření virtuální identity a komunit, významem vyhledávačů a ukázky praktického využití projektů v akademické i osobní každodennosti. Virální marketing a nové obchodní modely.
Literatura
  • Lessig, Lawrence: Free Culture. New York: Penguin Press, 2004
  • Benkler, Yochai: The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom. New Haven, London: Yale University Press, 2006.
  • Zbiejczuk, Adam: Web 2.0 - charakteristiky a služby. 2007
  • Barabási, Albert-László: V pavučině sítí. Praha: Paseka, 2005.
  • Scholz, T. (2005) The Participatory Challenge. In: Krysa, J. ed. Curating Immateriality. DATA browser 3. New York, Autonomedia. p.
  • Gillmor, Dan: We the Media. 2004
  • Anderson, Chris: The Long Tail. Wired 10/04.
  • Crosbie, Vin. What is 'New Media'? 2006
  • Lanier, Jaron: Digital Maoism: The Hazards of the New Online Collectivism. Edge.org, 2006
Metody hodnocení
Přednáška a seminář. Zápočet: Podmínky pro udělení – účast na všech třech blocích; participace na interaktivních výstupech, které budou specifikovány v průběhu semestru (registrace ve vybraných službách a jejich využití); vypracování závěrečného úkolu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019.