SPR115 Odborná praxe a supervize II, individuální

Fakulta sociálních studií
jaro 2011
Rozsah
1/1/0. + 104 hodin. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Monika Punová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 12:00–13:30 U53, St 14:00–15:40 U53, Čt 14:00–15:40 U53
Předpoklady
(( SPP113 Praxe I || SPR113 Praxe I ) && SOUHLAS ) && ! SPP115 Praxe II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz je vyučován na bakalářském stupni. Úlohou supervizního semináře je uvést studenty do výkonu jejich praxí. Hlavním cílem je seznámení se s Eganovým modelem řešení problémů a trénování komunikačních schopností a dovedností. Supervizní seminář poskytuje možnost konfrontovat praktické problémy, které studenti zažívají během praxí, s jejich teoretickým vysvětlením. Obsahem jednotlivých seminářů je především reflexe podmínek výkonu sociální práce, rozbor příkladů z praxe, sdílení vlastních zkušeností a trénování základních komunikačních schopností a dovedeností.
Osnova
  • Supervize - definice, funkce, formy Supervize v sociální práci Eganův model řešení problémů Burn out syndrom Verbální komunikace Neverbální komunikace
Literatura
  • HAVRDOVÁ, Zuzana a Martin HAJNÝ. Praktická supervize : průvodce supervizí pro začínající supervizory, manažery a příjemce supervize. Praha: Galén, 2008. 213 s. ISBN 9788072625321. info
  • NAVRÁTIL, Pavel, Libor MUSIL, Jitka NAVRÁTILOVÁ a Monika ŠIŠLÁKOVÁ. Odborná praxe a supervize: hledání příkladů dobré praxe. 2007. URL info
  • NEČASOVÁ, Mirka. Využití supervize v pomáhajících profesích na příkladu sociální práce. In KNOTOVÁ, Dana, Lenka HLOUŠKOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. 1. vydání. Brno: Konvoj, 2007. s. 165 - 169, 4 s. ISBN 978-80-7302-133-7. info
  • TSUI, Ming-sum. Social work supervision : contexts and concepts. Thousand Oaks, Calif.: SAGE Publications, 2005. xviii, 178. ISBN 0761917675. info
  • HAWKINS, Peter a Robin SHOHET. Supervize v pomáhajících profesích. Translated by Helena Hartlová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 202 s. ISBN 8071787159. info
  • HAVRDOVÁ, Zuzana. Kompetence v praxi sociální práce :metodická příručka pro učitele a supervizory v sociální práci. Praha: Osmium, vydavatelství a nakladatelství, 1999. 167 s. ISBN 80-902081-8-5. info
Výukové metody
přednáška, skupinová diskuse
Metody hodnocení
diskuse ve skupině, závěrečná individuální diskuse
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.