EN

FSS:HEN629 Ekopsychologie II - Informace o předmětu

HEN629 Ekopsychologie II: Komunikace environmentálních témat s veřejností

Fakulta sociálních studií
jaro 2013
Rozsah
2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Dana Pantůčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
každý lichý čtvrtek 8:00–11:40 M117
Předpoklady
Kurz je určený pro studenty a studentky, které zajímá komunikace environmentálních témat s veřejností, kteří umí číst v angličtině, kteří mají chuť ve výuce tvořit, analyzovat, debatovat, hrát si a soustředěně pracovat právě proto, aby uměli oslovit ochranou životního prostředí co nejširší veřejnost.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory
Cíle předmětu
Absolventi a absolventky kurzu:
1. Znají specifika komunikace environmentálních témat s veřejností.
2. Orientují se v aktuálním výzkumu a debatě o environmentální komunikaci.
3. Umí navrhnout kampaň podporující změnu environmentálních postojů, environmentálního chování nebo branding environmentální organizace.
4. Vědí, kde mohou pro své studium a práci hledat další informace.
Osnova
 • 1. Jak komunikovat environmentální témata s veřejností? - Význam komunikačních strategií a osvětových kampaní v environmentální praxi. Psychologická úskalí environmentálních témat. Fáze přípravy komunikační strategie / osvětové kampaně. Etické zásady. Rozdělení do pracovních skupin. Informační zdroje.
 • 2. Jaké zvolit cíle a jakou cílovou skupinu? Logický model. Průzkum v cílové skupině. Aplikovaná behaviorální analýza.
 • 3. Jak oslovit cílovou skupinu? Znaky cílové skupiny. Persona. Rámování (framing) a stylizace textu (wording).
 • 4. Jak vás vnímá cílová skupina? Obraz „ekologů“ u české veřejnosti. ELM (elaboration likelihood model). Obranné mechanismy ega. Kognitivní disonance.
 • 5. Jak podporovat chování šetrné k životnímu prostředí? Strategie podpory proenvironmentálního chování: poskytování informací, změna postojů, modelování, připomenutí sociální normy, výzvy, závazky, odměny a tresty, zpětná vazba.
 • 6. Jak usnadnit řešení environmentálních konfliktů? Asociační sítě. Komunitní přístupy. Mediace.
 • 7. Závěrečná prezentace seminárních projektů.
Literatura
  doporučená literatura
 • • TYSON, Ben; Hurd, Mercedes. Social Marketing Environmental Issues. New York, Bloomington : iUniverse, 2009.
 • • KRAJHANZL, Jan, ZAHRADNÍKOVÁ, Šárka, RUT, Ondřej. Možnosti spolupráce s veřejností (nejen) při ochraně životního prostředí [online]. Zelený kruh, 2010. [cit. 2012-04-22]. Dostupný z .
 • • Futerra Sustainability Communications. Sizzle : The New Climate Message [online]. 2010 [cit. 2012-04-22]. Dostupné z .
 • • RANDALL, Rosemary. Loss and Climate Change: The Cost of the Parallel Narratives. Ecopsychology. 2009, September.
Výukové metody
Práce ve skupinách, cvičné úkoly, výklad a prezentace, příklady dobré a špatné praxe., diskuse, samostatná četba zadaných textů a domácí příprava, sdílení zkušeností.
Metody hodnocení
Atestace předpokládá aktivní účast na semináři a úspěšné dokončení skupinového seminárního projektu.
Informace učitele


Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2019.