EN

FSS:ZUR356 Sociální media - teorie a prax - Informace o předmětu

ZUR356 Sociální media - teorie a praxe

Fakulta sociálních studií
jaro 2014
Rozsah
1/1. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Štěpán Neubauer (přednášející)
Mgr. Pavol Fabuš (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
každé sudé úterý 13:30–16:45 Studio 527
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory
předmět má 25 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz se bude ve třech blocích věnovat socio-kulturním aspektům sociálních médií, praktickým ukázkám a práci s jednotlivým internetovými službami. Po teoretické části budou studenti umět pojednat o sítích a síťových efektech, historii předchůdců sociálních médií, otázce elitní (one-to-many) versus amatérské (many-to-many) produkce, teorii "dlouhého chvostu", kritice sociálních médií a jejich umělecké reflexi. Po druhém bloku budou studenti schopni detailněji charakterizovat vybrané typy amatérské produkce (blogy, občanská žurnalistika) a proměny konceptů duševního vlastnictví a soukromí ve věku sociálních médií. Ve třetím bloku se studenti naučí analyzovat konkrétní příklady služeb, které bývají označovány jako web 2.0 (del.icio.us, last.fm). Kromě toho budou schopni diskutovat nad možnostmi vytváření virtuální identity a komunit; zhodnotit význam vyhledávačů a prakticky využít projektů v akademické i osobní každodennosti.
Osnova
 • 1. blok: pojednání o sítích a síťových efektech, historii předchůdců sociálních médií, otázce elitní (one-to-many) versus amatérské (many-to-many) produkce, teorii „dlouhého chvostu“, kritice sociálních médií a jejich umělecké reflexi
 • 2. blok: vybrané typy amatérské produkce (blogy, občanská žurnalistika), proměna konceptů duševního vlastnictví a soukromí ve věku sociálních médií
 • 3. blok: příklady služeb, které bývají označovány jako web 2.0 (del.icio.us, last.fm); diskuse nad možnostmi vytváření virtuální identity a komunit, významem vyhledávačů a ukázky praktického využití projektů v akademické i osobní každodennosti; virální marketing a nové obchodní modely
Literatura
 • Lessig, Lawrence: Free Culture. New York: Penguin Press, 2004
 • Barabási, Albert-László: V pavučině sítí. Praha: Paseka, 2005.
 • Benkler, Yochai: The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom. New Haven, London: Yale University Press, 2006.
 • Scholz, T. (2005) The Participatory Challenge. In: Krysa, J. ed. Curating Immateriality. DATA browser 3. New York, Autonomedia. p.
 • Zbiejczuk, Adam: Web 2.0 - charakteristiky a služby. 2007
 • Lanier, Jaron: Digital Maoism: The Hazards of the New Online Collectivism. Edge.org, 2006
 • Crosbie, Vin. What is 'New Media'? 2006
 • Anderson, Chris: The Long Tail. Wired 10/04.
 • Gillmor, Dan: We the Media. 2004
Výukové metody
Kurz je vyučován jako kombinace přednášek (teoretická příprava) a seminářů (praktické ukázky). Velký důraz je kladen na aktivní participaci studentů.
Metody hodnocení
Podmínky pro udělení zápočtu – účast na všech třech blocích; participace na interaktivních výstupech, které budou specifikovány v průběhu semestru (registrace ve vybraných službách a jejich využití); vypracování závěrečného úkolu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019.