EVS122 Smlouvy a informační zdroje EU

Fakulta sociálních studií
jaro 2016
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
každé sudé úterý 15:15–16:45 U33
Předpoklady
SEMESTR ( 1 ) || SEMESTR ( 2 ) || SEMESTR ( 3 ) || SEMESTR ( 4 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 41 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/41, pouze zareg.: 0/41
Jiné omezení: Nezapisují si studenti 3. ročníku, předmět je určen pouze pro studenty 1. a 2. ročníků.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit studentům klíčové zdroje informací o EU: dokumenty primárního a sekundárního práva, elektronické informační zdroje, zpravodajské portály, informační centra, databáze. Je určen především těm, kteří začínají EU studovat a chtějí se orientovat v informačních zdrojích, které jsou o této organizaci k dispozici. Předmět je orientovaný především prakticky. Na jeho konci student dokáže identifikovat základní zdroje informací o EU, dokáže je třídit a hierarchizovat, pracovat s dokumenty primárního a sekundárního práva a dababázemi EU.
Osnova
  • Předmět je rozvržen do tří základních částí: 1. Základní orientace v jednotlivých smlouvách a jejich revizích (primární právo EU), v členění těchto dokumentů, jejich hierarchii a koncepci. 2. Informační zdroje o EU, především aktuální elektronické zdroje: představení důležitých portálů, rozlišení podle jejich významu, vyhledávání jednotlivých smluv a základních dokumentů, debaty s odborníky z praxe 3. Představení a orientace v sekundárním právu EU, vyhledávání konkrétních dokumentů prostřednictvím internetu, orientace v databázích EU.
Literatura
  • Access to European Parliament, Council and Commission documents. A user's guide. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2002.
  • Studijní materiály a prezentace dostupné v IS MU
Výukové metody
Přednášky, internetové prezentace, praktická práce s elektronickými zdroji a databázemi, nácvik vyhledávání konkrétních dokumentů EU, domácí úkol.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem. Pro jeho získání je nezbytná povinná účast na diskusi s experty a splnění praktického úkolu. Ten spočívá ve vyhledání a analýze relevantních unijních dokumentů, jak včetně popisu způsobu, jak student k řešení dospěl. Konkrétní parametry úkolu budou upřesněny v průběhu semestru.
Informace učitele
Výuka předmětu probíhá blokově. Viz rozvrhová informace a interaktivní osnova předmětu.

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018.