POL371 Vizualizace dat v sociálních vědách

Fakulta sociálních studií
jaro 2017
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jan Boček (přednášející)
Mgr. Matěj Málek (přednášející)
Mgr. Tomáš Marek (přednášející)
doc. Mgr. Michal Pink, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Pospíšil (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Pá 3. 3. 9:45–15:00 U41, Pá 24. 3. 9:45–15:00 U41, Pá 7. 4. 9:45–15:00 U41, Pá 5. 5. 9:45–15:00 U41
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V první části předmětu se student setká s teoretickými koncepty, užitečnými k pochopení datové vizualizace: se základy vizuálního vnímání (jak mozek vnímá délky, tvary, barvy) a s principy efektivní vizualizace dat. V další části, věnované ukázkám chybných a manipulativních grafů, se dozví o typických problémech oboru. Poslední část předmětu je praktická, zabývá se zdroji dat a získáváním dat, analýzou dat, mapami a nakonec také (interaktivní) vizualizací dat včetně představení některých nástrojů.
Osnova
  • 1. Úvod do kurzu 2. Základní terminologie 3. Historie a vývoj vizualizace 4. Data a storytelling 5. Získání, zpracování, vizualizace dat 6. Vizuální vnímání, barva, design 7. Efektivita vizualizace 8. Manipulativní vizualizace 9. Získávání a analýza dat 10. Mapy a programování copypastem 11. Geodata 12. Nástroje pro zobrazení na mapě
Literatura
    povinná literatura
  • Jeffrey Stanton. An Introduction to Data Science. Syracuse University, c2012.
Výukové metody
Seminární skupina
Metody hodnocení
domácí úkoly, čtyřikrát za semestr
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2017/POL371