PSY499 Klinická psychologie II.

Fakulta sociálních studií
jaro 2018
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Radka Alexandrová (přednášející)
Mgr. Petra Bučková (přednášející)
Mgr. Hana Drtilová (přednášející)
doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Milan Pilát (přednášející)
doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kristína Chabadová (pomocník)
Mgr. Jana Kostínková, Ph.D. (pomocník)
Garance
PhDr. Radka Neužilová Michalčáková, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
každou lichou středu 15:15–16:45 P21
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PSY499/01: každou lichou středu 17:00–18:30 P22
PSY499/02: každou sudou středu 15:15–16:45 U43
PSY499/03: každou sudou středu 17:00–18:30 P22
Předpoklady
PSY410 Klinická psychologie I.
Předpokladem pro přijetí do kurzu je absolvování předmětu Klinická psychologie I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Povinný předmět profilace Psychoterapie a klinická psychologie.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Studenti získají základní znalosti o vybraných diagnostických kategoriích, možnostech práce klinického psychologa, jeho metodách a postupech (prevence, diagnostika, terapie a rehabilitace).
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu studenti budou schopni spojit nové poznatky z jednotlivých oblastí klinické psychologie s již nabytými vědomostmi; formulovat otázky v rámci klinických témat; popsat vybrané základní diagnostické kategorie (jejich etiopatogenezi, základní diagnostická kritéria, diferenciálně diagnostické souvislosti); využít získané znalosti v navazujících kurzech, jejichž náplní jsou specifická témata klinické psychologie.
Osnova
 • Krizová intervence;
 • Psychoonkologie;
 • Problematika závislostí;
 • Psychofarmakologie;
 • Psycholog a paliativní péče;
 • Poruchy příjmu potravy
Literatura
 • Clinical interviewing. Edited by John Sommers-Flanagan - Rita Sommers-Flanagan. Fifth edition. 1 online r. ISBN 9781118270042. info
 • Clinical practice of pediatric psychology. Edited by Michael C. Roberts - Brandon S. Aylward - Yelena P. Wu. New York: Guilford press, 2014. xvii, 350. ISBN 9781462514113. info
 • POMERANTZ, Andrew M. Clinical psychology : science, practice, and culture. 3rd ed., DSM-5 update. Los Angeles: Sage, 2014. xxxi, 637. ISBN 9781483345048. info
 • GAMBRILL, Eileen D. Critical thinking in clinical practice : improving the quality of judgments and decisions. Third edition. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2012. xvi, 656. ISBN 9781118216996. info
 • MILLER, Geraldine A. Adiktologické poradenství. Translated by Jiří Bareš. 1. české vyd. Praha: Galén, 2011. 461 s. ISBN 9788072627653. info
 • SLÁMA, Ondřej, Ladislav KABELKA a Jiří VORLÍČEK. Paliativní medicína pro praxi. 2., nezměn. vyd. Praha: Galén, 2011. 363 s. ISBN 9788072628490. info
 • ANGENENDT, Gabriele, Ursula SCHÜTZE-KREILKAMP, Volker TSCHUSCHKE a Josef BEUTH. Psychoonkologie v praxi : psychoedukace, poradenství a terapie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 326 s. ISBN 9788073677817. info
 • Spektrum poruch příjmu potravy : interdisciplinární přístup. Edited by Hana Papežová. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010. 424 s. ISBN 9788024724256. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva a Ivana PALČÍKOVÁ. Farmakoterapie mentální anorexie. Česká a Slovenská psychiatrie, Praha: ČLS JEP, 2007, roč. 103, č. 6, s. 280-284. ISSN 1212-0383. info
 • Handbook of clinical interviewing with adults. Edited by Michel Hersen - Jay C. Thomas. Los Angeles: SAGE Publications, 2007. vii, 504. ISBN 9781412917179. info
 • Handbook of clinical interviewing with children. Edited by Michel Hersen - Jay C. Thomas. Thousand Oaks: Sage Publications, 2007. vii, 484. ISBN 9781412917186. info
 • KRCH, František David. Poruchy příjmu potravy. 2., aktual. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2005. 255 s. ISBN 802470840X. info
 • PONĚŠICKÝ, Jan. Neurózy, psychosomatická onemocnění a psychoterapie. Vyd. 2. V Praze: Triton, 2004. 215 s. ISBN 8072544594. info
 • VONDRÁČEK, Vladimír a František HOLUB. Fantastické a magické z hlediska psychiatrie. 4. vyd., v Colombusu 2. Bratislava: Columbus, 2003. 324 s. ISBN 8072491393. info
 • Klinická psychologie v praxi. Edited by Bohumila Baštecká. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 420 s. ISBN 80-7178-735-3. info
 • MILLER, William Ross a Stephen ROLLNICK. Motivační rozhovory : příprava lidí ke změně závislého chování. Edited by Petra Vrtbovská. 1. vyd. Tišnov: Sdružení SCAN, 2003. xviii, 311. ISBN 8086620093. info
 • ZVOLSKÝ, Petr. Obecná psychiatrie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2003. 192 s. ISBN 8071846902. info
 • VODÁČKOVÁ, Daniela. Krizová intervence. 1. vyd. Praha: Portál, 2002. 543 s. ISBN 8071786969. info
 • KUBÍČKOVÁ, Naděžda. Zármutek a pomoc pozůstalým. Vyd. 1. Praha: ISV, 2001. 267 s. ISBN 80-85866-82-X. info
 • DÖRNER, Klaus a Ursula PLOG. Bláznit je lidské : učebnice psychiatrie a psychoterapie. Translated by Jan Lorenc. Vyd. 1. Praha: Grada, 1999. 353 s. ISBN 8071696285. info
 • RIEMANN, Fritz. Základní formy strachu :typy lidské osobnosti, jejich vznik, charakteristiky a formy vztahů. Translated by Eva Bosáková. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 199 s. ISBN 80-7178-313-7. info
 • KOCOURKOVÁ, Jana. Mentální anorexie a mentální bulimie v dětství a dospívání. 1. vyd. Praha: Galén, 1997. 156 s. ISBN 8085824515. info
 • NEŠPOR, Karel a Ladislav CSÉMY. Léčba a prevence závislostí : příručka pro praxi. 1. vyd. Praha: Psychiatrické centrum Praha, 1996. 199 s. ISBN 8085121522. info
Výukové metody
přednáška; seminář; kazuistické studie; interaktivní řešení při případových studií z praxe, které dokreslují praktickým způsobem přednášené téma; diskuse
Metody hodnocení
písemná zkouška (minimální počet bodů pro úspěšné absolvování testu je 50b, maximum 100b); seminární práce; prezentace; skupinová práce
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2018/PSY499

Nahoru | Aktuální datum a čas: 13. 12. 2018 00:48, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému