EVSb2030 Současné dění v EU

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Vratislav Havlík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Monika Brusenbauch Meislová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Vratislav Havlík, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 19. 2. 18:00–19:40 U43, St 4. 3. 18:00–19:40 U43, St 18. 3. 18:00–19:40 U43, St 1. 4. 18:00–19:40 U43, St 15. 4. 18:00–19:40 U43, St 29. 4. 18:00–19:40 U43
Předpoklady
! EVS130 Současné dění v EU && ! NOW ( EVS130 Současné dění v EU ) && (! SEMESTR ( 1 ) && ! SEMESTR ( 2 ))
Předmět je určen pro studenty vyšších ročníků bakalářského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 23/25, pouze zareg.: 1/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět probíhá formou diskuse o aktuálních otázkách Evropské unie. Rozvíjí znalosti týkající se evropského integračního procesu a interpretuje aktuální dění v Evropské unii. Předpokladem je aktivní participace v diskusi a průběžné sledování informačních zdrojů o EU.
Výstupy z učení
Intepretovat aktuální dění v EU a její aktivity.
Prezentovat argumenty na zadané téma.
Osnova
  • 1. Úvodní setkání 2. Role Německa v EU 3. Brexit a jeho dopady na EU 4. Rusko a EU 5. Kvalita demokracie ve střední a východní Evropě 6. Dokončení hospodářské a měnové unie
Literatura
  • EUobserver (http:://www.euobserver.com)
  • EurActive (http:://www.euractive.com)
  • EU News - RAPID (http://europa.eu.int/news/index_en.htm)
Výukové metody
Diskuse, četba studijních materiálů, domácí úkoly.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zápočtem. K jeho úspěšnému absolvování je nutná pravidelná účast a aktivní (bodovaná) participace v jednotlivých hodinách. Kromě toho studenti získají zápočet na základě odevzdání pěti úkolů, zaměřených na vybraný problém některého z diskutovaných témat.
Bodové hodnocení:
Aktivita 5 bodů, každý úkol 5 bodů. Max. zisk 30 bodů. Pro udělení zápočtu je nutné - kromě dodržení povinné účasti - získat alespoň 20 bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/EVSb2030