HMV423 Evropa v mezinárodní ekonomice

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Petr Svatoň (přednášející)
Mgr. et Mgr. Iva Raclavská, DiS. (pomocník)
Garance
doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 12:00–13:40 P51 Posluchárna V. Čermáka
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 59 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 42/59, pouze zareg.: 1/59
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tento kurz seznamuje studenty s klíčovými teoretickými koncepty mezinárodní politické ekonomie (IPE). Na konci kurzu studenti budou chápat pozici evropského hospodářství ve světové ekonomice a to v historickém kontextu a širších světových souvislostech. seznámí se rovněž s přístupem IPE k analýze některých z nejvíce aktuálních problémů, včetně evropské hospodářské konkurenceschopnosti, pozice EU při obchodních jednáních WTO, ekonomických reforem či výhod společného trhu. Na konci kurzu by měli být studenti schopni: porozumět pozici EU v globální ekonomice a vysvětlit důsledky pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnosti firem v EU, pracovat s objemem informací a interpretovat je s ohledem na dynamickou povahu globální ekonomiky, případně poskytovat informovaná doporučení politické elitě (národní a nadnárodní) související s probíranými tématy.
Osnova
 • 1) Úvodní setkání
 • 2) Evropa v mezinárodní ekonomice 1500-1800
 • 3) Evropeizace mezinárodní eknomiky - průmyslová revoluce
 • 4) Období mezi světovými válkami
 • 5) Poválečná rekonstrukce a růst
 • 6) Strukturální problémy a reformy
 • 7) Evropa a ekonomická integrace
 • 8) Evropa v mezinárodním obchodě
 • 9) Evropská ekonomika a konkurenceschopnost
 • 10) Politická ekonomie evropské měnové integrace
 • 11) Evropa v mezinárodním měnovém a finančním režimu
 • 12) Konvergence střední Evropy k EU – případová studie
Literatura
  povinná literatura
 • EICHENGREEN, Barry J. The European economy since 1945 : coordinated capitalism and beyond. Princeton: Princeton University Press, 2007. xx, 495. ISBN 9780691138480. info
 • The European Union : economics and policies. Edited by A. M. El-Agraa. 8th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. xxvii, 603. ISBN 9780521874434. info
 • Europe in the international economy 1500 to 2000. Edited by Derek Howard Aldcroft - Anthony Sutcliffe. Cheltenham: Edward Elgar, 1999. xi, 289. ISBN 184376332X. info
 • LANDES, David S. The Wealth and powerty of nations : why some are so rich and some so poor. New York: W.W. Norton, 1998. xxi, 650. ISBN 0393040178. info
Výukové metody
Přednášky, diskuze vybraných témat na základě získaných znalostí zadané literatury, prezentace vypacovaných position papers, práce ve skupině, analýza aktuálních empirických dat a jejich interpretace.
Metody hodnocení
1. Studenti jsou podporováni v aktivní participaci na seminářích, kdiskuzi daných témat. 2. Studenti vypracují 5 krátkých position papers na 5 různých témat. Přípravy by měly zahrnovat otázky do diskuze. 3. Na konci semestru studenti vypracují seminární práci o 5 stranách na téma relevantní pro daný kurz. 4. Závěrečný text bude písemný, skládá se z 5 otevřených otázek na základě přednášek a literatury. Hodnocení: evaluace position paperů, seminární práce, zkouškového testu. Studenti získají celkem 5 bodů za papery akceptovatelné kvality, 5 bodů za seminární práci a až 10 bodů za test. K absolvování kurzu je třeba dosáhnout 12 bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/HMV423