ZURb1108 Audiovizuální žurnalistika

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Jan Rozkošný (přednášející)
Mgr. Bc. Jan Hanák (cvičící)
Bc. Zuzana Hodinková (cvičící)
Mgr. Martina Pouchlá (cvičící)
Garance
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 14:00–15:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy
Předpoklady
( ZURb1115 Profesionální projev || NOW ( ZURb1115 Profesionální projev ))&&( ZURb1116 Technologické kompetence || NOW ( ZURb1116 Technologické kompetence ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je základem teoretické přípravy budoucích audiovizuálních žurnalistů a autorů audiovizuálních produktů pro různé typy médií. Na konci tohoto kurzu bude student schopen orientovat se v odborné teorii z oblasti audiovizuální žurnalistiky. Dále by měl být připraven profesionálně působit v audiovizuálních médiích a aplikovat odborné postupy výroby mediálního produktu. Komplexnost předmětu vychází z požadavků aplikační sféry, jak byly zpracovány v analýze trhu práce.
Výstupy z učení
Znalosti – student získá teoretické a faktické znalosti z oblasti audiovizuální žurnalistiky. Student bude schopen vyjmenovat hlavní témata z vyučované problematiky a vést odbornou diskuzi, bude schopen definovat programové formáty, popsat žánry, vysvětlit teoretické základy, analyzovat hlavní typologické rysy převládající ve sféře audiovizuální žurnalistiky. Dovednosti - praktické a funkční – student bude schopen použít své teoretické znalosti a aplikovat je i v praxi, například při tvorbě audiovizuálních zpráv, reportáží, rozhovorů a dalších audiovizuálních celků z oboru. Bude schopen řešit základní problémy plánování,výroby a realizace audiovizuálních žurnalistických celků, bude schopen vytvořit výrobní plán, krátké žurnalistické celky. Bude schopen vést malý novinářský tým. Obecné způsobilosti - kompetence – student bude schopen používat znalosti a dovednosti při praxi v audiovizuálních redakcích a zároveň pracovat jako audiovizuální žurnalista samostatně. Bude schopen převzít odpovědnosti na úrovni redaktora. Student dokáže řešit složité situace při práci v redakci a v terénu.
Osnova
 • Struktura předmětu: 1 Úvod do kurzu audiovizuální žurnalistiky - pár úvodních slov, plnění apod. 2–3 Televize - specifika audiovizuální tvorby - typy médií: veřejnoprávní, komerční - žánry ve veřejnoprávní televizi - sbližování technologií v klasickém televizním vysílání a na internetu, mobilní žurnalismus, sociální sítě, občanský žurnalismus + host 4–5 Rozhlas - specifika audiotvorby (zvuk: slovo, ruch, hudba) - typy médií: veřejnoprávní, komerční, komunitní - žánry ve veřejnoprávním a komunitním rozhlasu - solution journalism, slow/long journalism + host 6 Rozmanitost soukromých audio/audiovizuálních médií a jejich žurnalistické tvorby - obal na reklamu, žoviální lifestyle, klasický bulvár (Nova, Prima), producent původní reportážní/dokumentární tvorby (Prima, HBO), politická reklama (Barrandov TV), role mecenáše/sponzora/majitele vlivu 7–8 Televizní publicistika; Střepiny, 168 hodin, Reportéři... + host 9–10 Video na internetu; od DVTV po Kovyho + host 11 Výzvy žurnalistické profese, diskuze 12 Audiotvorba na internetu - podcast + host
Literatura
  povinná literatura
 • ORLEBAR, Jeremy. Kniha o televizi. Translated by Helena Bendová. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2012. 213 s. ISBN 9788073312466. info
 • MOTAL, Jan. Nové trendy v médiích II. Rozhlas a televize. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 223 s. ISBN 978-80-210-5826-2. info
  doporučená literatura
 • PATTERSON, Thomas E. Informing the news : the need for knowledge-based journalism. New York: Vintage Books, 2013. xvii, 233. ISBN 9780345806604. info
 • STOVALL, James Glen. Media reporting : principles and practices of modern journalism in a multimedia world. [S.l.]: Intercollegiate Online News Network, 2013. 157 s. ISBN 9781481198691. info
 • POSTMAN, Neil a Steve POWERS. How to watch TV news. Rev. ed. London: Penguin Books, 2008. xiii, 178. ISBN 9780143113775. info
 • LOTZ, Amanda D. The television will be revolutionized. New York: New York University Press, 2007. xii, 321. ISBN 9780814752197. info
 • EL-NAWAWY, Mohammed a Adel ISKANDAR. Al-Jazeera : the story of the network that is rattling governments and redefining modern journalism. Cambridge: Westview Press, 2003. xii, 240. ISBN 0813341493. info
Výukové metody
Přednášky, semináře, diskuze, rozbor ukázek, praktická práce s audiovizuálním materiálem.
Metody hodnocení
Písemný vědomostní test
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/do/fss/ZUR/PRAXE/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/ZURb1108